Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στη φροντίδα ηλικιωμένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Systematic review of the training needs of social workers practitioners working in elderly care
Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στη φροντίδα ηλικιωμένων

Πλοτνικώφ, Κυριακή

Λιονής, Χρήστος
Παπαδάκηξ, Β.
Κουκούλη, Σ.

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί το θέμα της γήρανσης του πληθυσμού, στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πραγματικότητα αυτή οδηγεί σε διαφοροποίηση των αναγκών για υπηρεσίες υγείας, σε αυξημένη ζήτηση και στην αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικά καταρτισμένου προσωπικού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η κοινωνική εργασία, όπως και τα άλλα επαγγέλματα υγείας, καλείται να εξετάσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών. Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να εντοπίσει τις θεματικές ενότητες όπου πρέπει να αυξηθούν οι γνώσεις του κοινωνικού λειτουργού που εργάζεται με ηλικιωμένους. Για να επιτευχθεί αυτό, σχεδιάστηκε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ώστε να συγκεντρωθούν τα κατάλληλα ερωτηματολόγια, που είναι διαθέσιμα στη βιβλιογραφία, για την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κοινωνικών λειτουργών σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Έγινε αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων και σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους. Η επιλογή των μελετών έγινε από τον ερευνητή σύμφωνα με προεπιλεγμένα κριτήρια και ακολούθησε κριτική αποτίμηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Βρέθηκαν αρχικά 31 μελέτες από τις οποίες επιλέχθηκαν τελικά οκτώ, που πληρούν όλα τα κριτήρια που τέθηκαν. Οι οκτώ αυτές μελέτες περιελάμβαναν έξι ερωτηματολόγια σχετικά με το θέμα μας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί για να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι πρέπει να αυξήσουν τις γνώσεις τους σε ορισμένες θεματικές ενότητες. Αυτές είναι η υγεία (σωματική και ψυχική), οι διαθέσιμες υπηρεσίες, κοινωνική πολιτική, εφαρμογή αξιών της κοινωνικής εργασίας, τα κοινωνικά θέματα που αγγίζουν τους ηλικιωμένους. Τέλος, για να είναι αποτελεσματικοί οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται σωστά τις προκαταλήψεις τους η εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό. (EL)
Population aging has major implications on health and welfare services and society as a whole. The adequacy of provided services and efficient professionals must be ensured. Within this context, social workers have to increase their knowledge and skills in elderly care; a first step towards this would be to investigate the educational needs of social worker practitioners. The aim of this study is to explore the kind of knowledge social workers should have in order to work with the elderly. A systematic review of the literature was employed in order to find questionnaires exploring the training needs of social workers regarding elderly care. We explored databases and websites. The selection of studies was based on inclusion/ exclusion criteria followed by a critical appraisal of the results. Out of 31 studies that were initially found we came up with 8 which comply with all the criteria. Six questionnaires were found regarding social workers’ training needs. Results indicated that social workers, in order to be adequately prepared to work with the elderly should improve the knowledge and skills in the following areas; physical and mental health, social policy and available services, application of social work ethics, social problems concerning the elderly. In order to treat elders with dignity and to provide efficient services, social workers need to be aware of and deal with their own prejudices about aging; social work education can play a major role in this process. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Social Work
Training needs
Παροχή υπηρεσιών υγείας
Elderly care
Φροντίδα ηλικιωμένων
Systematic review
Κοινωνικός λειτουργός
Εκπαιδευτικές ανάγκες
Health Services for the Aged
Συστηματική ανασκόπηση
Health Promotion
Υπηρεσίες υγείας ηλικιωμένων
Delivery of Health Care
Social worker
Aged


Greek

2009-12-14


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)