Αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή με τοπική αναισθησία. Μελέτη κόστους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Arthroscopic partial meniscectomy in local anaesthesia. Cost analysis.
Αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή με τοπική αναισθησία. Μελέτη κόστους

Papoutsidakis, Antonis
Παπουτσιδάκης, Αντώνης

Πολύζος, Νικόλαος
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Εισαγωγή: Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι στην εποχή μας μια πολύ διαδεδομένη χειρουργική επέμβαση με πολύ μικρές τομές, ελάχιστο πόνο, πολύ λίγες επιπλοκές και γρήγορη αποκατάσταση. Τα πλεονεκτήματα αυτά της αρθροσκόπησης έχουν και ως φυσικό επακόλουθο τη μείωση του συνολικού της κόστους ως επέμβαση. Οι τρόποι αναισθησία είναι τρεις: γενική, ραχιαία και τοπική. Σε μια προσπάθεια να μειώσουμε ακόμη πιο πολύ το κόστος της αρθροσκόπησης διενεργούμε τις αρθροσκοπήσεις με τοπική αναισθησία. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το κόστος των αρθροσκοπήσεων στο γόνατο με τοπική αναισθησία σε 59 ασθενείς σε σχέση με την παραμονή στο νοσοκομείο, το χρόνο αποθεραπείας, το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής και το συνολικό κόστος. Σκοπός της εργασίας είναι να αποδειχθεί το εάν τελικά η αρθροσκόπηση γόνατος με τοπική αναισθησία είναι συνολικά μια επέμβαση με μικρότερο κόστος απ΄ ότι οι υπόλοιπες μέθοδοι αναισθησίας. Συμπέρασμα: Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η παρούσα μελέτη είναι ότι η αρθροσκόπηση με τοπική αναισθησία είναι μια πάρα πολύ οικονομική λύση σε περιπτώσεις που έχει τις κατάλληλες ενδείξεις. (EL)
Introduction: Nowadays knee arthroscopy is a very famous surgical practice with small incisions, less pain, very few complications and quick recovery. Those advantages of arthroscopy have as a result less cost as a surgical practice. For a knee arthroscopy there are three kinds of anaesthesia; general, epidural and local. In the effort of making the cost even fewer the knee arthroscopies are performed under local anaesthesia. Aim: In the present study the cost of 59 knee arthroscopies under local anaesthesia is studied in relation to the hospital stay, recovery time, cost of medication and the overall cost. Results: Present study concludes that knee arthroscopy under local anaesthesia is a cheap solution in cases that fulfill all the indications. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Τοπική αναισθησία
Meniscectomy
Knee Injuries surgery
Μηνισκεκτομή
Γονάτου κακώσεις Χειρουργική
Nutrition Disorders
Arthroscopy methods
Local anaesthesia
Αρθροσκόπηση Μέθοδοι
Cost
Κόστος


Greek
English

2008-07-30


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)