Η κοιλιακή ωχρά σφαίρα ως υπόστρωμα ανταμοιβής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1996 (EN)
The role of the ventral pallidum in reward
Η κοιλιακή ωχρά σφαίρα ως υπόστρωμα ανταμοιβής

Panagis, George Th
Παναγής, Γεώργιος Θ

Στην παρούσα εργασία εξετάσθηκε σε επίμυες ο ρόλος ωχράς σφαίρας στηνεκδήλωση συμπεριφοράς ενδοκρανιακού αθτοερεθισμού.Με τη χρήση κινητών ηλεκτροδίων χαρτογραφήθηκε η ευρύτερη περιοχή της κοιλιακής ωχράς σφαίρας. Αποδείχθηκε ότι το 98% των θέσεων που μελέτηθηκαν εντός της κοιλίακης ωχράς σφαίρας είναι θετικές για ενδοκρανιακό αυτοερεθισμό,που αποδείχθηκε περισσότερο ενισχυτικός από αυτόν που εκλύεται από το 66% γειτονικών προς την κοιλιακή ωχρά σφαίρα μελετηθεισών θέσεων. Η μελέτη των χαρακτηριστικών διεγερσιμότητας των νευρώνων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το ερεθιζόμενο υπόστρωμα της κοιλιακής ωχράς σφαίρας αποτελείται από ανομοιογενείς νευρώνες που στο μεγαλύτερό τους ποσοστό δεν είναι κατεχολαμινεργικοί. Μελέτες με την ψυχοφυσική τεχνική της σύγκρουσης των ερεθισμάτων μεταξύ πυρήνων απέκλεισε τη συμμετοχή της περιοχής του ομόπλευρου έξω υποθαλάμου και του ομόπλευρου ή ετερόπλευρου κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου στο κύκλωμα μετάδοσης του μηνύματος της ανταμοιβής. Μελέτες με ανοσοϊστοχημική προσέγγιση των εγκεφαλικών περιοχών που εκφράζουν c-fos μετά από ενδοκρανιακό αυτοερεθισμό της κοιλιακής ωχράς σφαίρας έδειξε ότι παραμένουν ανενεργείς περιοχές που δεν αποτελούν υπόστρωμα ανταμοιβής, όπως το ραχιαίο-έξω ραβδωτό και η δικτυωτή μοίρα της μέλαινας ουσίας,ενώ περιοχές που ενέρχονται στην ανταμοιβή, όπως ο προμετωπιαίος φλοιός, ο επικλινής πυρήνας, το διάφραγμα, ο έξω υποθάλαμος και το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, εμφανίζουν ομόπλευρα ή/και ετερόπλευρα έντονη δραστηριοποίησης. (EL)
In the present study the role of the ventral pallidum (VP)in self-stimulation behavior was examined in ratw. The distribution of electrical self-stimulation foci within the ventral pallidum was mapped using moveable electrodes. Our results show that 98% of VP sites supported self-stimulation behavior. A comparable high rate of positive sites was not obtained from adjacent brain areas. The estimation of poststimulation excitability of ventral pallidum neurons point to the suggestion that the self-stimulation substrate in the VP involves heterogeneous neurons.These excitability properties are different from those characterising catecholaminergic neurons. Studies using the psychophysical technique of collision show that the VP and the ipsilateral lateral hypothalamus and the ipsilateral or contralateral ventral tegmental area share no common reward fibres. Immunohistochemical studies show that rewarding electrical stimulation of the VP increased c-fos expression in several structures known to participate in the regulation of reward, such as the medial prefrontal cortex, the nucleus accumbens, the intermidiate aspect of the lateral septum,the prosterior lateral hypothalamus and the ventral tegmental area and failed to do so in structures devoid of such involvement(dorsolateral striatum and substantia nigra reticulata). (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Greek

1996-12-01
1997-06-06


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)