Μελέτη πρόσδεσης και διαμόρφωσης σημασμένης πρωτεΐνης σε επιφάνειες βιολογικής σημασίας με τη χρήση ακουστικού αισθητήρα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη πρόσδεσης και διαμόρφωσης σημασμένης πρωτεΐνης σε επιφάνειες βιολογικής σημασίας με τη χρήση ακουστικού αισθητήρα.

Χαλάτση, θεοδώρα

Γκιζέλη, Ηλέκτρα

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, θέλαμε να γίνει μία μελέτη της πρόσδεσης και του σχήματος μια πρωτεΐνης σε λιπιδική διπλοστιβάδα, σε λιποσώματα και σε επιφάνειες όπως ο χρυσός και το πυρίτιο. Το επιθυμητό χαρακτηριστικό της πρωτεΐνης ήταν μία ουρά ιστιδινών, ώστε να μπορεί μέσω του μοντέλου NTA και νικελίου να προσδεθεί σε λιπιδική διπλοστιβάδα και σε λιποσώματα. Την ίδια περίοδο αναζήτησης πρωτεΐνης αυτών των χαρακτηριστικών, το εργαστήριο του κ. Κ. Πετράτου είχε απομονώσει, μια τριφωσφατάση (ATPase) στην οποία, μέσω τροποποιήσεων, έχει προστεθεί στο καρβοξυτελικό άκρο της μια ουρά ιστιδινών. Η προσθήκη αυτή διευκολύνει τον καθαρισμό της, κυρίως με τη χρήση κολώνας νικελίου. Μετά την παραγωγή της secA ακολούθησαν μια σειρά από πειράματα στον ακουστικό αισθητήρα QCM-D. Μετρήθηκε ο λόγος ΔF/ΔD=ratio της secA σε διάφορα υποστρώματα (βιομόρια), προκειμένου να έχουμε μία εικόνα της μορφής της. Η secA διαπιστώθηκε πως είναι διμερές κυρίως και πως δένει σε λιπιδική διπλοστιβάδα και σε λιποσώματα μέσου του μοντέλου πρόσδεσης His-Ni-NTA ( ιστιδίνη-νικέλιο-NTA) . Μάλιστα, παρατηρήθηκε πως ο ακουστικός λόγος (ratio) εξαρτάται από τη καμπυλότητα της φύσης των λιποσωμάτων εν συγκρίσει με αυτής της λιπιδικής διπλοστιβάδας. Μετρήσεις του ratio της πραγματοποιήθηκαν και σε επιφάνεια πυριτίου και χρυσού που ειδικά στην πρώτη έδειξαν μία πιθανή εξάρτηση του σχήματος με τη συγκέντρωση. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και μία άλλη μη σημασμένη πρωτεΐνη, η νιουτραβιδίνη, ως ‘’κοντρόλ’’ πρόσδεσης και σχήματος εν συγκρίσει με τη SecA. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Βιοαισθητήρες
SecA


Ελληνική γλώσσα

2013-03-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.