Οικολογία διατροφής βενθικών ψαριών στον κόλπο του Ηρακλείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFeeding ecology of the demersal fish species in Iraklion bay
Οικολογία διατροφής βενθικών ψαριών στον κόλπο του Ηρακλείου

Λαμπροπούλου, Μαρία Δ

Ελευθερίου, Αναστάσιος

Τα μέλη της οικολογίας διατροφής των βενθικών ψαριών στον κόλπο του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μηνιαία δειγματοληψία, διάρκειας δύο χρόνων(1990-1992), σε δύο σταθμούς στην περιοχή της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, σε βάθη απο 25-85m, χρησιμοποιώντας τράτα βυθού. Συνολικά μελετήθηκαν 12 είδη ψαριών τα οποία είναι κυρίαρχα στην περιοχή. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι διατροφικές σχέσεις μεταξύ των συμπατρίων ειδών και να προσδιοριστούν τα διαφορετικά πρότυπα που ακολουθούν, η έκταση και ο διαχωρισμός των τροφικών τους θώκων, ακολουθώντας τη σταθμική και αριθμητική μέθοδο ανάλυσης των στομαχικών τους περιεχομένων. Το ολικό μήκος των ατόμων και ο μήνας βρέθηκε ότι έχουν σηματική επίδραση στην ανάλογία γεμάτων/άδειων στομαχιών, στο συνολικό βάρος στομαχικών περιεχομένων και στο συνολικό αριθμό ατόμων λείας ανα στομάχι θηρευτή με διαφορετική όμως σχέση, ανάλογα με το είδος που εξετάζεται. Η σύνθεση της δίαιτας έδειξε ότι πρόκειται για σαρκοφάγα είδη που τρέφονται με μακροβενθικά ασπόνδυλα και ψάρια. Η συμμετοχή της ομάδας των δεκαποδών στη δίαιτα των περισσότερων ειδών ήταν ιδιαίτερα σημαντική όλους τους μήνες, αλλά σε επίπεδο ειδών πολύ λίγα βρέ8ηκαν να συμμετέχουν στη δίαιτα περισσότερων του ενός ψαριού.(Περικοπή περίληψης) (EL)
A 2-year study(1990-1992) on the trophic relationships of 12 demersal fish species that occupy the continental shelf in Iraklion Bay. Two fixed stations on the commercial fishing grounds in the bay, covering a depth range fron 25-85m, were sampled monthly during the daytime, using a demersal otter trawl. The objective of the study was the investigation of the feeding relationships of the sympatric fish species and the determination of any underlying patterns of predation on benthic animals, using both numerical and gravimetric stomach contents analysis. Particular attention has been paid to the concept of niche segregetion and to the determination of the existence of resource partitioning between the examined fish species. Date an fish body lenght significantly affected the proportion of full/empty stomachs, total weight of stomach contents and total number of prey items per predator stomach, ina a different way for each of the fish species. Although decapods were the dominant part of the diet, morphological observations and stomach contents analysis revealed tha the fish species were segregated into two different feeding modes. There was no noticeable monthly variation in the dietary composition of the fish investigated when the major prey taxa were taken into consideration, while the contribution of prey species exhibited significant monthly changes. These results led to the conclusion that fish each month, exploited those prey species with relatively high abundance and availability in the enviroment.(Abstract truncated) (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Δεκάποδα
Θήρευση
Ψάρια, Βενθικά
Οικολογία διατροφής
Ανατολική Μεσόγειος


Ελληνική γλώσσα

1995-10-05


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.