Τοπικές περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες και πολιτική για τις χωματερές στην Ελλάδα : η περίπτωση της Κρήτης (1998-2010)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Τοπικές περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες και πολιτική για τις χωματερές στην Ελλάδα : η περίπτωση της Κρήτης (1998-2010)

Λουκάκης, Άγγελος

Ε. Πετροπούλου
Μ. Κούση
Ν. Σερντεδάκις

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη των γεγονότων διαμαρτυρίας σχετικά με τη λειτουργία ή τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κρήτη κατά την περίοδο 1998 – 2010. Εστιάζοντας στη διαμαρτυρία, στις λογικές και στις στρατηγικές που τη διέπουν καθώς επίσης και στο ρεπερτόριο της δράσης της, η μελέτη επιχειρεί να εφαρμόσει επιλεκτικά θεωρίες κοινωνικών κινημάτων με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι ευκαιρίες και οι απειλές που διευκολύνουν την εμφάνιση της διαμαρτυρίας εναντίον εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων. Παρουσιάζεται επίσης σε συγκριτική οπτική το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρει η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι η μελέτη γεγονότων διαμαρτυρίας. Τα άρθρα – αναφορές εντοπίστηκαν για κάθε νομό ξεχωριστά και χρησιμοποιήθηκε μία εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας από κάθε νομό. Από την ανάγνωση των εφημερίδων προέκυψαν 198 άρθρα/αναφορές, εκ των οποίων 70 αναφορές αφορούν διαμαρτυρίες στο Νομό Ρεθύμνου, 20 στο Νομό Λασιθίου, 45 στο Νομό Ηρακλείου και τέλος, 63 στο Νομό Χανίων. Στη συνέχεια τα άρθρα κωδικοποιήθηκαν με τη χρήση δελτίου κωδικοποίησης, το οποίο αποτελείται από τρείς ενότητες. Από την πρώτη αντλούνται βασικές πληροφορίες, όπως ο τόπος, ο χρόνος και η πηγή της διαμαρτυρίας. Από τη δεύτερη συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά της διαμαρτυρίας, όπως τον αριθμό των κινητοποιούμενων, την ταυτότητά τους και τις μορφές της δράσης τους και στην τρίτη αναλύονται τα αιτήματα των ακτιβιστών, η κατεύθυνση προς την οποία εγείρεται η κινητοποίηση καθώς και οι αντιδράσεις των προκαλούμενων. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση SPSS. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Κοινωνικά κινήματα
Πολιτικές ευκαιρίες
Γεγονότα διαμαρτυρίας
Κρήτη
Διαχείριση απορριμάτων


Greek

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)