Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Structural study of the PVUII endonuclease
Δομική μελέτη της PVUII ενδονουκλεάσης

Αθανασιάδης, Αλέξανδρος Α

Κοκκινίδης, Μιχαήλ

Η PVUII ενδονουκλεάση αποτελεί μέρος του βακτηριακού συστήματος περιορισμού και τροποποίησης του DΝΑ απο τον οργανισμό Proteus Vulgaris. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας προσδιοριστηκε η νουκλεοτιδική αλληλουχία του συστήματος δείχνοντας οτι η PVUII είναι μια πρωτεϊνη μεγέθους 157 καταλοίπων. Αναπτύχθηκε σχήμα καθαρισμού για την απομόνωση της πρωτεϊνης σε επίπεδο ομογένειας και σε ποσότητες mg.Πραγματοποιήθηκε κρυστάλλωση της πρωτεϊνης και προσδιορισμός της δομής της σε διακριτικότητα 2.4Α με τη μέθοδο της πολλαπλής ισόμορφης αντικατάστασης. Σημαντική είναι η τοπολογική ομοιότητα της πρωτείνης με την ενδονουκλεάση ECORV δείχνοντας οτι τα περιοριστικα ενζυμα που τέμνουν το DNA αφήνοντας τυφλά άκρα εμφανίζουν δομική συντήρηση. (EL)
The PVUII endonouclease belong to the typeII bacterial restriction modification system PVUII of Proteus Vulgaris.We determind the sequence of the PVUII system and subsequently we developed a protocol for the purification of the protein to homogenity resulting in mg quantities of pure protein. We crystallized the PVUII endonouclease and determined the structure with the multiple isomorphous replacement method to a resolution of 2.4Α. The resulted model showeda topological similarity with the structure of the ECORV endonoulclease despite the lack of any sequence homology.This result indicates that possibly restriction enzymes can be categorized according to the position of scissile bond on DNA (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Ακτίνες Χ
Ένζυμα
Κρυσταλλογραφία
Ενδονουκλεάσες
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΗ
Καθαρισμός

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995-05-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.