Φυλογένεση και φυλογεωγραφία των σκαθαριών του γένους Gnaptor στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Φυλογένεση και φυλογεωγραφία των σκαθαριών του γένους Gnaptor στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου

Γκόντας, Γιάννης

Πουλακάκης, Νικόλαος

Το γένος Gnaptor Brulle, 1833 αποτελεί ένα ελάχιστα μελετημένο τάξο κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους πληθυσμών καθώς και τα βιογεωγραφικά πρότυπα που καθόρισαν την κατανομή του. Το γένος εμφανίζεται σε όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και σε κάποιες περιοχές της Τουρκίας, αλλά η ευρεία κατανομή του περιορίζεται στη ημιορεινή–ορεινή ζώνη της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η απτερία που χαρακτηρίζει το γένος και η γενικότερη περιορισμένη ικανότητα διασποράς του, το καθιστούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διασαφήνιση παλαιογεωγραφικών γεγονότων. Μάλιστα η οικογένεια Tenebrionidae στην οποία ανήκει το γένος έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές βιογεωγραφικές μελέτες κυρίως λόγω της περιορισμένης ικανότητας διασποράς απ’ την οποία χαρακτηρίζονται τα περισσότερα μέλη της. Επίσης όσο νέα δεδομένα, όσον αφορά στη μελέτη των σχέσεων των οργανισμών, έρχονται στο φως γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η χρήση γενετικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τέτοιου είδους μελέτες. Έτσι λοιπόν η εργασία αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια διασαφήνισης των σχέσεων του γένους Gnaptor μεταξύ των επιμέρους πληθυσμών της Ελλάδας αλλά και ενός πληθυσμού της Τουρκίας, καθώς και μια πρώτη προσπάθεια αποκάλυψης του βιογεωγραφικού προτύπου που καθόρισε την σημερινή κατανομή τους, με τη χρήση ενός γενετικού δείκτη. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-07-25


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.