Διαχωρισμός in vitro των υπευθύνων για την αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή (graft vs host reaction) Τ-κυττάρων από τα Τ-κύτταρα της αντίδρασης μοσχεύματος κατά λευχαιμίας (graft vs leukemia) του δότη σε αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1997 (EN)
In vitro separation of donor T cells responsible for the graft versus host reaction from T cells responsible for the graft versus lenkemia reaction in allogeneic bone marrow transplantation
Διαχωρισμός in vitro των υπευθύνων για την αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή (graft vs host reaction) Τ-κυττάρων από τα Τ-κύτταρα της αντίδρασης μοσχεύματος κατά λευχαιμίας (graft vs leukemia) του δότη σε αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών

Μαυρουδής Δημήτριος Αλέξανδρος
Μαυρουδής, Δημήτριος Αλ (EL)
Mauroudis, Dimitris Al (EN)

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής, Εθνικά Ιδρύματα Υγείας των Η.Π.Α.

Με την χρησιμοποίηση ανοσοτοξικών ειδικών για κύτταρα που εκφράζουν την αλυσίδα του υποδοχέα της ιντερλεκίνης 2, επετεύχθηκε σημαντικός διαχωρισμός των Τ-κυττάρων του δότη που ευθύνονται για τις αντιδράσεις μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD) και μοσχεύματος κατά λευχαιμίας (GVL) σε αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Η μέθοδος επιτυγχάνει μείωση της αντιδράσεως τρίτου μέρους. Επίσης διατηρείται η αντιδραστηκότητα των Τ- κυττάρων ενάντια στον Epstein-Barr. (EL)
Using recombinant immunotoxins which terget the a chain of the IL-2 reception on the surface of activated T-cells It was possible to separete the donor T-cells responsible for GVHD and GVL reactions in allogeneic bone marrow transplantation. The method rences the GVHD reaction with preservation of the GVL and third party reactions. It also preserves donor reactivity against the Epstein Barr virus (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

1. αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή 2. αντίδραση μοσχεύματος κατά λευχαιμίας 3. αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών 4. graft versus host reaction 5. graft versus lenkemia 6. allogeneic bone marrow transplantation


1998-04-5
1997-07-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)