δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1930 (EL)

Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1930
Statistical Yearbook of Greece 1930

General Statistical Service of Greece
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Περιέχει λίστα με βασικά δημοσιεύματα της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (EL)
Contains list with the Principal Publications of the General Statistical Service of Greece (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελλάδα - Στατιστική (EL)
Greece - Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1930


Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.