Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1950 (EN)
Population of Greece of the census of 16 October 1940
Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece

Έκδοσις περιέχουσα τα επίσημα ονόματα των διοικητικών υποδιαιρέσεων και των πόλεων και χωρίων συμφώνως πρός την εγκριθείσαν υπό του Συμβουλίου Τοπωνυμίων ορθήν γραφήν και εκφοράν (EL)
Edition containing the formal names of the cities and villages administrative subdivisions according to the correct writing and spelling approved by the Council of Place Names (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1950


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)