δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1930 (EL)

Στατιστική των αιτιών των θανάτων κατά το έτος 1926
Statistics of causes of deaths by the year 1926

Ministry of Economy and Finance. General Statistical Service of Greece.
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Θνησιμότητα - Στατιστική (EL)
Mortality- Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1930


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. (EL)
Ministry of Economy and Finance. General Statistical Service of Greece. (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.