Ετήσια έρευνα δραστηριότητος των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως 1978

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Annual research on activities of social security organizations 1978
Ετήσια έρευνα δραστηριότητος των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως 1978

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ασφάλιση, Κοινωνική - Στατιστική (EL)
Insurance, Social- Statistical (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

1982


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.