Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1935 - 1936

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1938 (EN)
Education statistics for the school year 1935-1936
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικό έτος 1935 - 1936

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
Ministry of National Economy. General Statistical Sercice of Greece

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εκπαίδευση - Στατιστική (EL)
Education -Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

French
Greek

1938


Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Sercice of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)