δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
Δήμοι και κοινότητες της Ελλάδος
Municipalities and communities of Greece

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Απόσπασμα από την έκδοση "Κατανομή της εκτάσεως της χώρας κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως. Προαπογραφικά στοιχεία 1980" (EL)
Extract from the publication "Distribution of the country's land by basic categories of use. Data before census 1980" (EN)

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Γή - Χρήση της (EL)
Land - Use of it (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1984


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.