Στατιστική της μεταλλευτικής βιομηχανίας της Ελλάδος κατά το έτος 1930

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1931 (EL)

Mining industry statistics of Greece for the year 1930
Στατιστική της μεταλλευτικής βιομηχανίας της Ελλάδος κατά το έτος 1930

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Ministry of National Economy

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ορυχεία και ορυκτά - Στατιστική (EL)
Quarries and minerals - Statistics (EN)


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

1931


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας (EL)
Ministry of National Economy (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.