Δελτίον στατιστικών πληροφοριών της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος δια τα έτη 1948-1953

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1954 (EN)
Statistical bulletin of the mineral industries for the years 1948-1953
Δελτίον στατιστικών πληροφοριών της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος δια τα έτη 1948-1953

Yπουργείον Βιομηχανίας. Γενική Επιθεώρησις Μεταλλείων
Ministry of Industry. General Inspection of Mines

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ορυχεία και ορυκτά - Στατιστική (EL)
Quarries and minerals - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

Greek
English

1954


Yπουργείον Βιομηχανίας. Γενική Επιθεώρησις Μεταλλείων (EL)
Ministry of Industry. General Inspection of Mines (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)