Έκθεσις επί της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος κατά τα έτη 1954 και 1955

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1956 (EL)

Report on the mining activities of Greece for the years 1954 and 1955
Έκθεσις επί της μεταλλευτικής κινήσεως της Ελλάδος κατά τα έτη 1954 και 1955

Υπουργείον Βιομηχανίας. Γενική Επιθεώρησις Μεταλλείων
Ministry of Industry. General Inspection of Mines

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ορυχεία και Ορυκτά - Στατιστική (EL)
Mines and Minerals - Statistics (EN)


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

1956


Υπουργείον Βιομηχανίας (EL)
Ministry of Industry (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.