Πίναξ των επίσημων αξιών των εμπορευμάτων κατά το έτος 1918

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1919 (EL)

Table on the official values of commodities for the year 1918
Πίναξ των επίσημων αξιών των εμπορευμάτων κατά το έτος 1918

Ministry of National Economy. Statistics Directorate
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Διεύθυνσις Στατιστικής

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Εμπορεύματα - Τιμές (EL)
Commodities - Prices (EN)


Ελληνική γλώσσα

1919


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας (EL)
Ministry of National Economy (EN)

Athens
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.