ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟ 1998 ΚΑΙ ΤΟ 2015

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟ 1998 ΚΑΙ ΤΟ 2015 (EL)
MATHEMATICAL KNOWLEDGE OF STUDENTS OF 6TH GRADE IN 1998 AND 2015 (EN)

Κασσώτη (Olga Kassoti), Όλγα
Κλιάπης (Petros Kliapis), Πέτρος

Συγκριτικές μελέτες χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά πεδία της επιστημονικής έρευνας. Ως μεθοδολογία έρευνας, η σύγκριση παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους των κοινωνικών επιστημών. Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι Μαθηματικές γνώσεις 292 μαθητών Στ΄ Δημοτικού από την περιοχή της Θεσσαλονίκης με τις ίδιες γραπτές δοκιμασίες που εξετάστηκαν οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 1998-1999 στην «Έρευνα για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις». Συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο ερευνών και επιχειρείται μια πρώτη ερμηνεία για τις διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών και το βαθμό που οι διάφοροι παράγοντες που εμπλέκονται στη μαθηματική εκπαίδευση επηρεάζουν τις επιδόσεις αυτές. (EL)
Comparative studies are widely used in many fields of scientific research. As research methodology, comparison plays an important role in many different branches of social sciences. In the present study we examine the mathematical knowledge of 292 sixth grade students from the region of Thessaloniki with the same written tests as the students who attended the school year 1998-1999 the "Research for alternative teaching approaches" were examined. We compare the results of the two studies and attempt an initial explanation of the differences in student performance and the degree to which several factors involved in mathematical education affecting students' performance. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ΠΟΣΟΤΙΚΗ (EL)

Μαθηματικές επιδόσεις (EL)
Συγκριτική μελέτη (EL)
Μαθηματική εκπαίδευση (EL)
Γραπτές δοκιμασίες μέτρησης επίδοσης (EL)
Comparative Analysis (EN)
Achievement Tests (EN)
Mathematics Education (EN)
Mathematics Achievement (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-07-13


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 9 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 11 - 26 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 9 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 11 - 26 (EN)

Copyright (c) 2017 ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΙΑΠΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.