ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (EL)
BELIEFS OF CYPRUS TEACHERS ABOUT TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS ININ DIVERSIFIED LANGUAGE AND CULTURAL ENVIRONMENTS (EN)

Ξενοφώντος (Konstantinos Xenofontos), Κωνσταντίνος

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και συζητεί ευρήματα από μία έρευνα μικρής κλίμακας, βασισμένη σε συνεντεύξεις με Ελληνοκύπριους δασκάλους, που διδάσκουν μαθηματικά σε σχολεία με υψηλά ποσοστά μαθητών μεταναστευτικής προέλευσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί από τρία γειτονικά αστικά σχολεία. Οι αναλύσεις των ποιοτικών δεδομένων έφεραν στην επιφάνεια τις πεποιθήσεις των συμμετεχόντων γύρω από τρεις θεματικές: (α) την ανταπόκριση των παιδιών μεταναστευτικής προέλευσης στο μάθημα των μαθηματικών, (β) τις αυτοαναφερόμενες διδακτικές πρακτικές και (γ) τις επαγγελματικές ανάγκες των συμμετεχόντων.  (EL)
Based on interview data with Greek-Cypriot elementary teachers working in schools with high percentages of immigrant pupils, this paper presents and discusses teachers’ mathematics-related beliefs. The 16 participants were working in three neighbouring urban schools. Qualitative data analyses revealed participants’ beliefs around three themes: (a) how they see their immigrant pupils as learners of mathematics, (b) their self-reported instructional practices and (c) their professional needs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποιοτική έρευνα (EL)
qualitative research (EN)

μετανάστες μαθητές (EL)
διδασκαλία μαθηματικών (EL)
πεποιθήσεις εκπαιδευτικών (EL)
mathematics teaching (EN)
immigrant pupils (EN)
teachers’ beliefs (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2017-11-30


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 10 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 55-72 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 10 (2017): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 55-72 (EN)

Copyright (c) 2017 Κωνσταντίνος Ξενοφώντος (Konstantinos Xenofontos) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.