ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α’

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α’ (EL)
SCIENTIFIC DISCOURSES AND GENDER REPRESENTATIONS IN SCHOOL MATHEMATICS MAGAZINE EUCLID A (EN)

Στάμου (Anastasia Stamou), Αναστασία
zioga, Aggeliki
Χρονάκη (Anna Chronaki), Άννα

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τους εκπαιδευτικούς λόγους και τις έμ- φνλες αναπαραστάσεις που οικοδομούνται στο σχολικό περιοδικό για τα Μαθηματικά Ευκλείδης Α. Υπάρχουν δυο αντιτιθέμενοι λόγοι (ο «παραδο­ σιακός» και ο «προοδευτικός») για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται (ή δεν οργανώνονται) τα σχολικά Μαθηματικά σε σχέση με ζητήματα «ταξι­ νόμησης» και «περιχάραξης». Από την άλλη πλευρά, είναι γενικά αποδεκτό ότι η επιστημονική (και μαθηματική) εκπαίδευση δε μεταδίδει μόνο στοιχεία επιστημονικής γνώσης αλλά κατασκευάζει και μια συγκεκριμένη εκδοχή για την κοινωνική πραγματικότητα, και επομένως και για τη σχέση των δύο φύλων. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας είναι η Κριτική Ανάλυση Λόγου, η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η αναπαράσταση των σχολικών Μα­ θηματικών συνδέεται με το ζήτημα της ιδεολογίας. Η ανάλυση του περιοδι­ κού δείχνει ότι υπάρχει κυριαρχία του παραδοσιακού λόγου, ενώ αναπαρά­ γονται τα πατριαρχικά στερεότυπα. Οι γυναίκες και άνδρες συγγραφείς του περιοδικού δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά στη χρήση των εκπαιδευ­ τικών λόγων ή των έμφυλων αναπαραστάσεων. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η εναλλακτική πρόταση δεν αποδεικνύεται «προοδευτική» με την έννοια ότι αποτυγχάνει να συνδέσει τα μαθηματικά με την καθημερινότητα των μαθητών/τριών. Υπό το πρίσμα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, αυτό αποτελεί δείγμα της ιδεολογικής λειτουργίας του λόγου μέσω του οποίου αναπαράγε­ ται η κυρίαρχη αναπαράσταση των σχολικώ)ν μαθηματικών. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Κριτική ανάλυση λόγου (EL)
Critical Discourse Analysis (EN)

παραδοσιακός λόγος (EL)
προοδευτικός λόγος (EL)
σχολικά μαθηματικά (EL)
φύλο (EL)
εκπαιδευτικοί λόγοι (EL)
Κριτική Ανάλυση Λόγου (EL)
gender (EN)
traditional discourse (EN)
progressive discourse (EN)
Critical Discourse Analysis (EN)
pedagogic discourses (EN)
school mathematic (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2018-10-08


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 1 (2007): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 67 - 89 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 1 (2007): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 67 - 89 (EN)

Copyright (c) 2018 Anastasia Στάμου, Anna Chronaki, Aggeliki zioga (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.