ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (EL)
CHARACTERISTICS OF DEEP APPROACH IN THE LEARNING OF MATHEMATICS: A CASE STUDY OF EXCEPTIONAL COMPETENT STUDENTS (EN)

Μπεμπένη (Maria Bempeni), Μαρία
Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou), Μαρία
Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi), Ξένια

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η βαθιά προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών συνοδεύεται ποιοτικά από υψηλού επιπέδου μαθησιακά αποτελέσματα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει τις συνιστώσες της βαθιάς προσέγγισης στη μάθηση των μαθηματικών. Πραγματοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης δύο μαθητών με εξαιρετική επίδοση και βαθιά εννοιολογική γνώση στα μαθηματικά. Παρουσιάζονται δείκτες της βαθιάς προσέγγισης στους άξονες Στόχοι, Στρατηγικές Μάθησης, Στοιχεία, Αυτορρύθμισης και Κίνητρα, όπως αυτοί προέκυψαν από την προσαρμογή και τον εμπλουτισμό προηγούμενου εργαλείου μας.  Οι δείκτες αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό εργαλείου μέτρησης για τις προσεγγίσεις στη μάθηση των μαθηματικών. (EL)
It is widely acknowledged that there are individual differences in the way students approach the learning process, and that these are reflected in the learning outcomes. Little research has been done from the learning approaches perspective regarding mathematics learning. We report an exploratory study investigating the features of the deep approach to mathematics learning. We present the case study of two exceptionally competent students who participated in an in-depth interview. Indicators of the deep learning approach along the categories Goals, Study/Learning strategies, Self-regulation aspects, and Motivation are presented as they emerged by adapting and enriching our previous instrument. These findings can be employed in the design of instruments to be used in quantitative research (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Μελέτη περίπτωσης (EL)
Case study (EN)

βαθιά προσέγγιση στη μάθηση (EL)
δείκτες (EL)
μαθηματικά (EL)
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
learning approach (EN)
mathematics (EN)
secondary education (EN)
indicators (EN)


Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ελληνική γλώσσα

2018-10-25


Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (EL)

1791-292X
2585-2272
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών; Αρ. 11 (2018): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 11 - 29 (EL)
Research in Mathematics Education; No. 11 (2018): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ; 11 - 29 (EN)

Copyright (c) 2018 Μαρία Μπεμπένη (Maria Bempeni), Μαρία Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou), Ξένια Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.