Γεωγραφική μελέτη διασποράς του Pseudaulacaspis pentagona και των παρασιτοειδών του σε αυτοκινητόδρομους στην Ουγγαρία με τη χρήση φερομονικών παγίδων και μοριακών δεικτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓεωγραφική μελέτη διασποράς του Pseudaulacaspis pentagona και των παρασιτοειδών του σε αυτοκινητόδρομους στην Ουγγαρία με τη χρήση φερομονικών παγίδων και μοριακών δεικτών (EL)
A geographical study on Pseudaulacaspis pentagona and its parasitoids in Hungarian highway margins using pheromone traps and molecular markers (EN)

Bayoumy, M. H.
Szita, É.
Kozár, F.
Tobias, I.
Fetyko, K.
Konczné Benedicty, Z.

Hungarian Scholarship Broad (HSB)(Funder) (EN)
Hungarian Fund for Re-search (OTKA) for financial support for this work (project no. 75889) (Funder) (EN)

Πραγματοποιήθηκε μελέτη διασποράς του Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae) και των παρασιτοειδών του σε 32 σημεία κατά μήκος των Ουγγρικών αυτοκινητοδρόμων (M0, M1, M3, M5, και M7) με τη χρήση φερομονικών παγίδων κατά τα έτη 2009 και 2010. Κατά τη μελέτη νέα σημεία συμπεριλήφθηκαν και σε συνδυασμό με προηγούμενα δεδομένα έγινε προσπάθεια κατανόησης της τάσης διασποράς του εντόμου. Ο αριθμός αρσενικών στους αυτοκινητοδρόμους ήταν χαμηλότερος σε σχέση με σημεία κοντά σε πόλεις (M0). Τα δεδομένα συνάδουν με αυτά άλλων μελετών όπου συμπεραίνεται ότι το είδος P. pentagona διασπείρεται μέσω οχημάτων κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων (“transport vector”). Η σημαντική μείωση των συλλήψεων αρσενικών από το 2007 έως το 2010 μπορεί να σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου χαμηλού πληθυσμού του εντόμου στην Ουγγαρία. Οκτώ διαφορετικά είδη παρασιτοειδών βρέθηκαν στις φερομονικές παγίδες. Το παρασιτοειδές Coccophagus sp. ήταν το κυρίαρχο είδος, ωστόσο ενδεχομένως να προέρχεται από άλλο κοκκοειδές. Η ταυτότητα των αρρένων κοκκοειδών καθώς και ενός παρασιτοειδούς επαληθεύτηκε με μοριακούς δείκτες. (EL)
A study has been conducted to monitor geographical spread of the white peach scale Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae) (WPS) and its parasitoid populations in 32 stops of the Hungarian highways (M0. M1, M3, M5 and M7) using pheromone traps during 2009 and 2010. In addition to the data collected in the current study, previous data were used to investigate the population trend of this pest from 2007 to 2010. The number of males recorded in traps placed on highways was much lower than in the sites close to urban areas (M0). Our data support results of previous studies which suggest the spreading of white peach scale by vehicles (“transport vector”). The significant decrease in the WPS male catches from 2007 to 2010 might indicate the lowering of the population levels of this pest in the area of the study. Eight hymenopterous parasitoid species were captured in pheromone traps. Coccophagus sp. was the predominate species in pheromone traps of WPS in M7, how-ever they may be associated with another coccid species. The identity of scale males and some parasitoids was proved by molecular markers. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
host finding (EN)
vehicles (EN)
Signiphora sp. (EN)
Biological sciences (EN)
kairomone (EN)
Thomsonisca amathus (EN)
Coccophagus sp. (EN)
Encarsia berlesei (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2011-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 20, No 1 (2011); 17-30 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 20, No 1 (2011); 17-30 (EN)

Copyright (c) 2017 M. H. Bayoumy, K. Fetyko, I. Tobias, Z. Konczné Benedicty, É. Szita, F. Kozár (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.