Πρώτη αναφορά του Zelus renardii (Heteroptera, Reduviidae, Harpactocorinae) στην Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτη αναφορά του Zelus renardii (Heteroptera, Reduviidae, Harpactocorinae) στην Ευρώπη (EL)
First record of the Nearctic Zelus renardii (Heteroptera, Reduviidae, Harpactocorinae) in Europe (EN)

Moulet, P.
Petrakis, P. V.

Το νεαρκτικό είδος εντόμου Zelus reinardii βρέθηκε για πρώτη φορά στην Αττική, Ελλάδα, Ευρώπη. Ο εγκλιματισμός και η φυσική ενσωμάτωση αυτού του εντόμου στην Ελλάδα μπορεί να έχουν ωφέλιμη επίδραση στον έλεγχο επιζήμιων εντόμων σε καλλιέργειες καθώς το έντομο αυτό συμπεριφέρεται ως ωφέλιμο αρπακτικό. Ωστόσο, η εγκατάσταση και εξάπλωσή του μπορεί δυνητικά να έχουν και αρνητικά αποτελέσματα καθώς πρόκειται για πολυφάγο αρπακτικό που μπορεί να τρέφεται με άλλα αρπακτικά έντομα που υπάρχουν στα οικοσυστήματα ή χρησιμοποιούνται σε προγράμματα βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών των καλλιεργειών στη χώρα μας. Η εισαγωγή του εντόμου σε άλλες περιοχές (π.χ. Χαβάη) έδειξε τη δυνατότητά του να έχει όλους αυτούς τους οικολογικούς ρόλους. (EL)
The Nearctic assasin bug species Zelus reinardii was found for the first time in Attica, Greece, Europe. This species is a generalist predator which can contribute to the control of insect pests. This is also a known predator of several biological control agents of pests. Therefore, its naturalization in Greece is potentially problematic in economic settings since the insect may act as both an intraguild and a beneficial predator. The risky nature of importation in other areas (e.g. Hawaii) showed the possibility of these ecological roles. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
Zelus renardii (EN)
Biological sciences (EN)
distribution (EN)
invasive species (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2011-01-01


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 20, No 2 (2011); 75-81 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 20, No 2 (2011); 75-81 (EN)

Copyright (c) 2017 P. V. Petrakis, P. Moulet (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.