Παρατηρήσεις σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο των πολυσημειακών δισκοειδών πόρων και προεξοχών του δερματίου σε ενήλικα θηλυκά άτομα των ειδών Porphyrophora tritici και P. cynodontis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρατηρήσεις σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο των πολυσημειακών δισκοειδών πόρων και προεξοχών του δερματίου σε ενήλικα θηλυκά άτομα των ειδών Porphyrophora tritici και P. cynodontis (EL)
Scanning electron microscope observations on the multilocular disc-pores and dermal projections of adult female Porphyrophora tritici and P. cynodonti (EN)

Gholami Mahfar, F.
Vahedi, Η.Α.

Η μορφολογία των πολυσημειακών δισκοειδών πόρων από το πρόσθιο μέρος του σώματος (κοιλιακά άρθρα I-III και όλα τα θωρακικά) των ειδών Porphyrophora (P. tritici και P. cynodontis: Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae) εξετάστηκε με τη χρήση ηλεκτρονικής μικρο- σκοπίας. Οι πολυσημειακοί δισκοειδείς πόροι και στα δύο είδη έχουν 1 ή 2 (σπάνια 3) δακτυ- λίους με ομοιόμορφα ή μη κατανεμημένα σημεία αλλά οι πιο κεντρικοί δακτύλιοι είναι σχεδόν πάντα μη πλήρως σχηματισμένοι. Οι εξωτερικοί δακτύλιοι των πρόσθιων δισκοειδών πόρων του P. tritici ήταν πλήρεις, με 5-13 σημεία, και ο εσωτερικός με 0-4 σημεία. Κάθε δισκοειδής πόρος του P. cynodontis είχε ένα πλήρη εξωτερικό δακτύλιο με 6-9 σημεία και ένα εσωτερικό με 0-1 σημεία. Αυτά τα δύο είδη είναι παρόμοια στο ότι έχουν ένα πυκνό δίκτυο από μικρές σφαιρικές εξοχές σε όλη την επιφάνεια του δερματίου. Τα παραπάνω ευρήματα συζητούνται σε σχέση με τις παρατηρήσεις μελετών σε οπτικό μικροσκόπιο. (EL)
The morphology of the multilocular disc-pores from the anterior part of the body (abdominal segments I-III and all thoracic segments, dorso-venterally) of two species of Porphyrophora (P. tritici and P. cynodontis: Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae) were examined using a scanning electron microscope. The multilocular disc-pores of both species have 1 or 2 (rarely 3) rings of evenly or unevenly distributed loculi but the more central rings are almost always incomplete. Each outer ring of the more anterior disc-pores of P. tritici was complete, with 5- 13 loculi, and the inner ring had 0-4 unevenly distributed loculi. Each disc-pore of P. cynodontis had a complete outer ring of 6-9 evenly distributed loculi and an inner ring with only 0-1 loculi. A bright central zone is absent in most cases. These two species are similar in that both have a dense network of small, globular projections throughout the derm surface. These observations are discussed in relation to those of light microscope studies. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
SEM study (EN)
Margarodidae (EN)
adult female (EN)
Biological sciences (EN)
multilocular disc-pores (EN)
Hemiptera (EN)
Porphyrophora spp (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2010-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 76-81 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 76-81 (EN)

Copyright (c) 2017 Η.Α. Vahedi, F. Gholami Mahfar (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.