Επισκόπηση μη ιθαγενών ειδών κοκκοειδών εντόμων σε καλλωπιστικά φυτά στην Βουλγαρία και την Κίνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπισκόπηση μη ιθαγενών ειδών κοκκοειδών εντόμων σε καλλωπιστικά φυτά στην Βουλγαρία και την Κίνα (EL)
Non-indigenous scale insects on ornamental plants in Bulgaria and China: A survey (EN)

Tomov, R.
Wu, S.-A.
Trenchev, G.
Trencheva, K.

Παρουσιάζεται μια προκαταρκτική λίστα από μη ιθαγενή κοκκοειδή είδη σε καλλωπιστικά φυτά στην Βουλγαρία και την Κίνα. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου, 2009, στο πλαίσιο του προγράμματος “Επεκτατικά αλλόχθονα κοκκοειδή έντομα σε καλλωπιστικά φυτά στην Βουλγαρία και την Κίνα”. Τα έντομα συλλέχθηκαν από φυτώρια, πάρκα, κήπους, βοτανικές συλλογές και θερμοκήπια. Είδη από 4 οικογένειες βρέθηκαν στην Βουλγαρία. Τα περισσότερα είδη ανήκουν στην οικογένεια Diaspididae (οκτώ είδη), στην οι- κογένεια Coccidae βρέθηκαν τέσσερα είδη, στην οικογένεια Pseudococcidae δύο είδη και στην οικογένεια Margarodidae ένα είδος. Τρία είδη μη ιθαγενών κοκκοειδών εντόμων σε καλλωπι- στικά φυτά βρέθηκαν κατά τις δειγματοληψίες στην Κίνα. Τα τρία είδη ανήκουν στην οικογένεια Pseudococcidae. (EL)
A preliminary list of non-indigenous scale insect species on ornamental plants in Bulgaria and China is presented. The sampling was done between April and November, 2009, in the framework of the project “Invasive scale insects on ornamental plants in Bulgaria and China”. The insects were collected in nurseries, parks, gardens, botanical collections and greenhouses. Representatives from four families have been identified in Bulgaria, the most numerous of which are the Diaspididae (eight species), Coccidae (four species), Pseudococcidae (two species) and Margarodidae (one species). Three species of non-indigenous scale insects associated with ornamental plants were collected in China, all belonging to the family Pseudococcidae. A list of alien scale insect species on ornamental plants is given, including the sampling sites, host plants on which they were found, origin and first report in both countries. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

ornamental plants (EN)
China (EN)
Biological sciences (EN)
Bulgaria (EN)
non-indigenous scale insects (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2010-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 114-123 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 19, No 2 (2010); 114-123 (EN)

Copyright (c) 2017 K. Trencheva, G. Trenchev, R. Tomov, S.-A. Wu (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.