Επίδραση της ηλικίας των θηλυκών ενηλίκων του Trichogramma cacoeciae και των αυγών του ξενιστή του στην παρασιτική του ικανότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της ηλικίας των θηλυκών ενηλίκων του Trichogramma cacoeciae και των αυγών του ξενιστή του στην παρασιτική του ικανότητα (EL)
Influence of female age of Trichogramma cacoeciae and host eggs age on its parasitic effectiveness (EN)

Milonas, P. G.
Vourlioti, F.

Σε εργαστηριακά πειράματα εξετάστηκε η επίδραση της ηλικίας των αυγών του εντόμου L botrana ως προς την αποδοχή τους για παρασιτισμό από το ωοπαράσιτοειδές T. cacoecciae. Θηλυκά άτομα του T. cacoecciae παρασιτούν σε μικρότερο βαθμό τα αυγά ηλικίας 4 ημερών από ότι αυγά ηλικίας 1 ή 2 ημερών. Επίσης, η διάρκεια ανάπτυξης ως την ενηλικίωση του Τ. cacoecciae σε 4 ημερών αυγά του L botrana ήταν ση μαντικά μεγαλύτερη από ότι σε αυγά μικρότερης ηλικίας. Επιπλέον, εξετάστηκε και η επίδραση της ηλικίας των παρασιτοειδών ως προς την ικανότητα παρασιτισμού αυγών του L botrana. Η ηλικία του παρασιτοειδούς επηρέασε σημαντικά τον αριθμό των παρασιτισμένων αυγών του L botrana. Περισσότερα αυγά παρασιτίστηκαν όταν χρησιμοποιήθηκαν θηλυκά άτομα του T. cacoecciae ηλικίας 4 ημερών. (EL)
Laboratory experiments were conducted to investigate the influence of female age of Trichogramma cacoeciae (Marchai) (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and egg age of Lobesia bot rana (Denis & Schiffermueller) (Lepidoptera: Tortricidae) on parasitoid effectiveness. It was found that T. cacoecciae females parasitize more frequently 4 days old L. boi rana eggs than younger ones. Furthermore, developmental time of their offspring retarded and percentage of viable eggs decreased when parasitoid larvae fed with older eggs. 7*. cacoecciae females that were 4 days old were more effective in parasitising L. botrana eggs. Rearing the paras ito ids on Sitôt roga ce rea lei la eggs for one generation resulted in a decreased number of parasitised eggs of L boi rana than when reared on Ephestia kit eh niella eggs. The implications of these results in selecting a candidate species for biological control are discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
egg parasitoid (EN)
Biological control (EN)
Trichogrammatidae (EN)
host suitability (EN)
Biological sciences (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2006-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 3-10 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 3-10 (EN)

Copyright (c) 2017 F. Vourlioti, G. Milonas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.