Καθορισμός του χρόνου επέμβασης εναντίον των ακμαίων Lasioderma serricorne της 1η ς γενεάς μέσα σε καπναποθήκες με βάση την παρακολούθηση της εξέλιξης των ωοθηκών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαθορισμός του χρόνου επέμβασης εναντίον των ακμαίων Lasioderma serricorne της 1η ς γενεάς μέσα σε καπναποθήκες με βάση την παρακολούθηση της εξέλιξης των ωοθηκών (EL)
Definition of timing in the control of the 1st generation Lasioderma serricorne adults, inside tobacco stores, based on the development of the oocytes (EN)

Papadopoulou, Smaragdi C.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε με τη μέθοδο της διάνοιξης της κοιλιακής χώρας, η εξέλιξη των ωοθηκών του L. serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae) των σταδίων της νύμφτις Tou θήλεως και του ακμαίου του ευρισκόμενου στο κελί της νύμφωσης. Ο προσδιορισμός του χρόνου σύζευξης και έναρξης της ωοτοκίας του L. serricorne σε συνδυασμό με την ου6ό ανάπτυξης, συνετέλεσαν στον καθορισμό του σωστού χρόνου εφαρμογής της πρώτες αποτελεσματικής επέμβασης εναντίον των ακμαίων της 1ης γενεάς. (EL)
The development of the oocytes of pupae, females inside the pupal cell and after emergence of Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae) was studied by dissecting their abdomen. The time of oocytes maturation as well as that of the starting of their oviposition, in combination with the insect’s developmental threshold was determined, aiming to time the 1st effective control against the emerging adults of the 1st generation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Βιολογικές Επιστήμες (EL)
insect's development (EN)
oocytes (EN)
Lasioderma serricorne (EN)
Biological sciences (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2006-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 37-43 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 16 (2006); 37-43 (EN)

Copyright (c) 2017 Smaragdi C. Papadopoulou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.