Εκτίμηση της Οικονομικής Ζημιάς που Προκαλεί ο Δάκος της Ελιάς στην Κέρκυρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της Οικονομικής Ζημιάς που Προκαλεί ο Δάκος της Ελιάς στην Κέρκυρα (EL)
Αn assessment of components of crop loss due to infestation by Dacus oleae, in Corfu (EN)

Kapatos, Ε.Τ.
Fletcher, B.S.

Η οικονομική ζημία, που προκαλεί ο δάκος της ελιάς στο καρπό της ελαιοποιήσιμης ποικιλίας «Λιανολιά» στην Κέρκυρα, μελετήθηκε στη διάρκεια των ετών 1976-1979. Η πτώση του προσβεβλημένου ελαιοκάρπου πριν από την ελαιοσυλλογή συνιστά το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, που προκαλεί το έντομο αυτό. Καρπόπτωση προκαλείται μόνο απ' τα προχωρημένα στάδια του δάκου (προνύμφες 3ου σταδίου). Νύγματα και μικρές στοές δεν φαίνεται να προκαλούν καρπόπτωση. Καρπόπτωση προκαλεί ακόμη και ο μύκητας Sphaeropsis dalmatica χωρίς, όμως να έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο μέρος (91,5 %) των καρπών που προσβάλλονται στην περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου και που η προσβολή εξελίχτηκε πέρα απ' το δεύτερο προνυμφικό στάδιο, πέφτουν πριν απ' την ελαιοσυλλογή. Τα αντίστοιχα ποσοστά που εκτιμήθηκαν για τονελαιόκαρπο που προσβάλλεται το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ήταν 76 % και 43,5 % αντίστοιχα.Η μέση ποσότητα της σάρκας του ελαιοκάρπου, που καταναλίσκεται απ' την προνύμφη του δάκου μέχρι να συμπληρώσει την ανάπτυξη της, βρέθηκε να είναι 0,046 g. Αυτό αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό (4,48 %) της σάρκας του ελαιοκάρπου στην ποικιλία αυτή. Η επίδραση της δακοπροσβολής στην οξύτητα του ελαιολάδου είναι κυρίως έμμεση καί είναι σημαντική μόνον όταν ο καρπός, αφού πέσει, παραμείνει στά δίκτυα ή το έδαφος για αρκετές ημέρες (περισσότερο από μία εβδομάδα) πριν συλλέγει. Η αναπλήρωση απ' το δένδρο ενός μέρους της ζημιάς από πρώιμη καρπόπτωση με την αύξηση του βάρους των καρπών που απομένουν, δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία στο προσδιορισμό της οικονομικής ζημίας που προκαλεί ο δάκος. (EL)
An assessment of components of crop loss caused by the olive fly, Dacus oleae, was carried out in Corfu during the years 1976-1979. The results indicate that the most important component of crop loss due to D. oleae infestation is the preharvest fruit drop induced, mainly, by the third stage larva. Using three starting dates, which coincided with the main periods of infestation between July and October, estimates were made of the proportions of infested fruits induced to fall prematurely before the start of harvesting in November. The larva of D. oleae consumes only a small proportion of the fruit pulp (on average 4.48 %). The effect of infestation on the acidity of the oil is indirect and it is important only when the fruits remain for over a week on the ground before they are collected. Compensation by the tree for premature fruit drop caused by D. oleae infestation does not appear to be of any significance in assessing crop loss. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Sphaeropsis dalmatica (EN)
Dacus oleae (EN)
Olive-crop losses (EN)
Olive-fruit drop (EN)
olive oil acidicy (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1983-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 7-16 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 7-16 (EN)

Copyright (c) 2017 Ε.Τ. Kapatos, B.S. Fletcher (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.