Βελτιωμένη Στερεή Τροφή για τα Τέλεια του Δάκου της Ελιάς, Dacus oleae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒελτιωμένη Στερεή Τροφή για τα Τέλεια του Δάκου της Ελιάς, Dacus oleae (EL)
Improved solid adult diet for the olive fruit fly, Dacus oleae (EN)

Tsitsipis, J.A.
Kontos, Α.

Θηλυκά του δάκου της ελιάς, Dacus oleae (Gmelin), γέννησαν περισσότερα αυγά όταν τράφηκαν με υγρή τροφή παρά όταν τράφηκαν με την ίδια τροφή, που είχε γίνει όμως στερεή μετά από τον εμπλουτισμό της με διάφορες ποσότητες κελλίτη και κυτταρίνης. Σύγκριση υγρής με στερεή τροφή, που δόθηκε σε έντομα διατηρούμενα κατά ζεύγη, όταν οι δύο τροφές αποτελούνταν από νερό, ζάχαρη, ενζυματικά υδρολυμένη μαγιά και φρέσκο κρόκο αυγού κότας σε αναλογία 5:4:1:0.7 και 0:4:1:0.7, αντίστοιχα, έδειξε ότι η ωοπαραγωγή ήταν μεγαλύτερη στην υγρή τροφή. Σε έντομα όμως, που διατηρούνταν σε ομάδες, 30 ζεύγη κατά κλουβί, η ωοπαραγωγή εκφρασμένη κατά αρχικό θηλυκό, ήταν μεγαλύτερη μεστερεή τροφή. Η διαφορά οφειλόταν στη μικρότερη θνησιμότητα, που παρατηρήθηκε στη στερεή τροφή. Αποξηραμένος κρόκος αυγού μπόρεσε να αντικαταστήσει τον φρέσκο κρόκο. Όταν έγινε σύγκριση στερεών τροφών, που διέφεραν στην ποσότητα του κρόκου αυγού, της υδρολυμένης μαγιάς, και της παρουσίας και ποσότητας βιταμινών και χοληστερόλης, αυτή που έδωσε στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη ωοπαραγωγή, ήταν αυτή που περιείχε 80 μέρη ζάχαρη, 30 μέρη υδρολυμένη μαγιά και 6.6 μέρη αποξηραμένο κρόκο αυγού. (EL)
Egg production of the olive fruit fly, Dacus oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae), was higher when insects fed on a liquid diet than on the same diet made solid by enriching it with various amounts of cellite or cellulose. Comparison of a liquid with a solid diet, both composed of water: sucrose: yeast hydrolyzate: chicken egg yolk at ratios 5:4: 1:0.7 and 0:4: 1:0.7 respectively, given to olive fruit flies kept in pairs, showed that egg production was higher on the liquid diet. With grouped insects, however (30 pairs per cage), egg production. expressed per initial female, was higher with the solid diet. The difference was due to the lower mortality that occurred on the solid diet. Dry egg yolk could substitute fresh egg yolk. Among solid diets differing in the concentration of egg yolk, yeast hydrolyzate, and the presence of vitamins and cholesterol, the diet that gave the highest egg production contained 80 parts sucrose, 30 parts yeast hydrolyzate, and 6.6 parts dry egg yolk. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

fruit fly (EN)
Tephritidae (EN)
adult diet (EN)
Olive-fruit fly (EN)
olive fly (EN)
Dacus oleae (EN)
Diptera (EN)
solid data diet (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1983-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 24-29 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 24-29 (EN)

Copyright (c) 2017 J.A. Tsitsipis, Α. Kontos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.