Απομάκρυνση από τό Σημείο Διατροφής της Αφίδας Sitobion avenae (F.) (Hemiptera: Aphididae) όταν Παρασιτίζεται από τό Aphelinus abdominalis (Dalman) (Hymenoptera: Aphelinidae)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπομάκρυνση από τό Σημείο Διατροφής της Αφίδας Sitobion avenae (F.) (Hemiptera: Aphididae) όταν Παρασιτίζεται από τό Aphelinus abdominalis (Dalman) (Hymenoptera: Aphelinidae) (EL)
Movement away from feeding site of the aphid Sitobion αvenαe (F.) (Hemiptera: Aphididae) when parasitized by Aphelinus αbdominαlis (Dalman) (Hymenoptera: Aphelinidae) (EN)

Emden, Η.F. Van
Lykouressis, D.Ρ.

Η τάση αφίδων Sitobion avenae (F.), παρασιτισμένων από το παράσιτο Aphelinus abdominalis (Dalman) να φεύγουν είτε από τις αρχικές θέσεις διατροφής ή και ακόμα από το φυτό-ξενιστή τους αποδείχθηκε σ' αυτή τη μελέτη. Η συμπεριφορά αυτή των παρασιτισμένων αφίδων εξήγησε μερικώς γιατί η θνησιμότητα λόγω παρασιτισμού ήταν μικρή ως προς τη συνολική απώλεια του πληθυσμού, όταν οι διάφοροι παράγοντες θνησιμότητας υπολογίσθηκαν με τη δημογραφική μέθοδο του Hughes, σε πληθυσμιακές μελέτες αφίδων στον αγρό. (EL)
The aphid Sitobion avenae (F.), parasitized by Aphelinus abdominalis (Dalman), tends to leave either the feeding sites gathering in particular parts of its host-plant or even the host-plant. This behavior partially explains the phenomenon of reduced parasitism contribution to the overall mortality in several aphid population studies as interpreted by Hughes’ method. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Aphelinus abdominalis (EN)
Instar-period (EN)
Sitobion avenae (EN)
Twin-sample (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1983-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 59-63 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 1 (1983); 59-63 (EN)

Copyright (c) 2017 D.Ρ. Lykouressis, Η.F. Υan Emden (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.