Αξιολόγηση των Εντομοκτόνων Fluvalinate, Methomyl και Kinoprene στον Αλευρώδη των θερμοκηπίων Trialeurodes vaporariorum West. (Homoptera: Aleyrodidae)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση των Εντομοκτόνων Fluvalinate, Methomyl και Kinoprene στον Αλευρώδη των θερμοκηπίων Trialeurodes vaporariorum West. (Homoptera: Aleyrodidae) (EL)
Evaluation of fluνalinate, methomyl and kinoprene on the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum West. (Homoptera: Aleyrodidae) (EN)

Roditakis, Ν.Ε.

Σε πειράματα στο θερμοκήπιο και στο εργαστήριο (24 ± 1°C, 65 ± 5% σχετ. υγρ. και φωτοπερίοδο 16:8) μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα των fluvalinate (συνθετική πυρεθρίνη), methomyl (οργανοφωσφορικό) και Kinoprene (ουσία με δράση ανάλογη της νεανικής ορμόνης) στον αλευρώδη των θερμοκηπίων Trialeurodes vaporariorum West. Από τα πειράματα αυτά προέκυψε ότι μόνο το fluvalinate (0,015% δ.ο.) πληρεί τις προϋποθέσεις για ικανοποιητικό έλγχο του αλευρώδη λόγω της αποτελεσματικότητας του σε όλα τα στάδια (99-100%). Τα methomyl (0,03% δ.ο.) και kinoprene (0,008% δ.ο.) είχαν την ίδια αποτελεσματικότητα. To methomyl ήταν αποτελεσματικό μόνο στα ακμαία και το πρώτο προνυμφικό στάδιο (100 και 99% αντίστοιχα) ενώ το kinoprene στο δεύτερο και τρίτο στάδιο (89,9 και 95,5% αντίστοιχα). Στα αυγά ηλικίας 24η και 76η ώρα μόνο το kinoprene προκάλεσε κάποια θνησιμότητα (11,5 και 5,7% αντίστοιχα) ενώ τα άλλα ασήμαντη (0-3%). Παρατηρήθηκε επίσης ικανοποιητικός έλεγχος των Liriomyza sp. και Plusia chalcites Esper. από το fluvalinate. μέτρια αποτελεσματικότητα είχε το methomyl, ενώ τα φυτά που ψεκάστηκαν με το kinoprene είχαν σοβαρή προσβολή και από τα δύο παραπάνω έντομα. To kinoprene επίσης δεν παρεμπόδισε σοβαρά τη δράση του ωφέλιμου παρασίτου Encarsia formosa Gahan. (EL)
The effectiveness of three insecticides, fluvalinate, kinoprene and methomyl (synthetic pyrethrin, juvenile hormone analog and organophosphate, respectively), against the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum West. (Homoptera: Aleyrodidae), was evaluated in commercial greenhouses. The impact of chemicals was studied on isolated whitefly stages in a rearing room (24 ± I”C, 65 ± 5% R.H. and L:D 16:8h). Fluvalinate was the most effective toxicant through its broad activity on whitefly life stages. Kinoprene controlled 2nd and 3rd larval instars but a moderate effectiveness was noticed on eggs, first instar larvae and pupae. Methomyl was effective against first instar larvae and adults but it had no substantial effect on the other stages. Of the three materials tested only fluvalinate approached the total control requirements for a successful whitefly suppression. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Methomyl (EN)
Fluvalinate (EN)
Trialeurodes vaporariorum (EN)
Kinoprene (EN)
Chemical control (EN)
Greenhouse whitefly (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1984-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 25-30 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 25-30 (EN)

Copyright (c) 2017 Ν.Ε. Roditakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.