Προκαταρκτική Αναζήτηση Ιών σε Πληθυσμούς Dacus oleae Gmel. της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροκαταρκτική Αναζήτηση Ιών σε Πληθυσμούς Dacus oleae Gmel. της Βόρειας Ελλάδας (EL)
Preliminary search for a νirus in Dacus oleae Gmel. populations in Northern Greece (EN)

Labropoulos, Α.
Pullin, J.S.K.
Manousis, T.
Moore, N.F.
Eley, S.M.

Στην περίοδο από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 1984 συλλέχΟησαν 4.5 g ακμαίων, 8.5 g υγιών προνυμφών και 0.45 g νεκρών προνυμφών του εντόμου Dacus oleae Gmel. από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, που χαρακτηρίζονταν από Βαριά προσβολή των ελαιοδένδρων από δάκο, στα οποία δεν εφαρμόστηκε χημική καταπολέμηση. Τα δείγματα εξετάσθηκαν για εγκλεισμένους και μη εγκλεισμένους ιούς με τη χρησιμοποίηση φυγοκεντρήσεων, οπτικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, ανάλυσης νουκλεϊ νικών οξέων KUI πειράματα μολυσματικότητας. Στα δείγματα των νεκρών προνυμφών, και σε αντίθεση με εκείνα των υγιών προνυμφών και των ακμαίων, εντοπίσθηκαν και απομονώθηκαν ιόμορφα σωμάτια. Τα σωμάτια αυτά είχαν διάμετρο περίπου 35 nm και μερικά ήταν άδεια, όπως φάνηκε από τη διείσδυση της χρωστικής κατά την αρνητική χρώση. Δεν κατέστη δυνατός ο παραπέρα χαρακτηρισμός των «ιοσωματίων» για το λόγο έλλειψης αρκετής ποσότητας δείγματος, ενώ προσπάθειες πολλαπλασιασμούτους σε προνύμφες του λεπιδόπτερου Galleria mellonella και σε καλλιέργειες κυττάρων Drosophila melanogastcr αποδείχθησαν ανεπιτυχείς. Αν και τα μικρά ιόμορφα σωμάτια ήταν το μοναδικό πιθανό παθογόνο αίτιο που αναγνωρίστηκε στις νεκρές προνύμφες, φαίνεται κάπως απίθανο να αποτελούν και το μοναδικό αίτιο του θανάτου για το λόγο του σχετικά μικρού αριθμού τους. Πάντως αν καταστεί δυνατό να πολλαπλασιασθούν οι «ιοί» αυτοί σε εκτροφές του δάκου της ελιάς ή σε καλλιέργειες κυττάρων ιστών του ίδιου εντόμου, ίσως να αποτελέσουν στο μέλλον ένα βιολογικό μέσο καταπολέμησης του. (EL)
A large number of larvae of Dacus oleae were collected from infested olives in Northern Greece, and a small proportion of these were found to be dead. Adult flies were caught in McPhail traps at the same locations. The larvae and adults were fractionated by a series of steps designed to identify occluded and nonoccluded viruses. Virus-like particles were identified in small amounts only in the dead larvae. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Virus (EN)
Olive tree (EN)
Dacus oleae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1986-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 15-18 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 15-18 (EN)

Copyright (c) 2017 T. Manousis, S.M. Eley, J.S.K. Pullin, Α. Labropoulos, N.F. Moore (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.