Ανάπτυξη του Φυλλοφάγου Εντόμου Leucoma salicis (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) σε Populus alba (L.) και τον Κλώνο "1-214"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη του Φυλλοφάγου Εντόμου Leucoma salicis (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) σε Populus alba (L.) και τον Κλώνο "1-214" (EL)
Development of Leucoma salicis (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) on Populus alba (L.) and Poplar Clone “I-214” (EN)

Avtzis, N.D.

Σε πειραματικές επιφάνειες του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαντο 1984 και 1985 πειράματα υπαίθρου με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της λεύκηςPopulus alba (L.) και του κλώνου "1-214", σαν υλικό εκτροφής, πάνω στην εξέλιξη του λεπι-δόπτερου Leucoma salicis (L.). Η επίδραση του φυτού-ξενιστή πάνω στο συγκεκριμένο έντομοπιστοποιήθηκε με τη βοήθεια των παρακάτω βιολογικών παραμέτρων: βάρος προνύμφης 20 και30 ημέρες μετά την έναρξη των πειραμάτων, θνησιμότητα προνύμφης, διάρκεια προνυμφικούσταδίου, συνολική διάρκεια προνυμφικού και νυμφικού σταδίου, βάρος της νύμφης, αριθμός αυγώνανά θηλυκό. Τα διάρκειας δύο χρόνων πειράματα έδειξαν μια υψηλή ανθεκτικότητα του δα-σοπονικού είδους Ρ. alba απέναντι στο φυλλοφάγο L. salicis. Σε κάθε περίπτωση, η εκτροφή τουεντόμου πάνω στο Ρ. alba είχε σαν αποτέλεσμα τη χειρότερη ανάπτυξη του σε σχέση πάντοτεπρος την εκτροφή του εντόμου πάνω σε "1-214". (EL)
Tests were made to determine if the phytophagous insect Leucoma salicis (L.) (Le­pidoptera: Lymantriidae), preferred Populus alba (L.) or Poplar Clone “I-214” as its host. These tests were based on field observations in experimental plots at the nursery of the Forest Research Institute in Thessaloniki, N. Greece. The observations which continued for a two-year period (1984, 1985) corroborated the high resistance of P. alba to L. salicis. Rearing on this host-plant caused retarded growth, produced lower number of eggs, caused higher larval mortality and generally showed reduced development always, in comparison with the rearing of this insect on leaves of Clone “I-214”. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Poplar Clone 1-214 (EN)
Leucoma ( = Stilpnotia) salic (EN)
Papains alba (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1990-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 25-27 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 25-27 (EN)

Copyright (c) 2017 N.D. Avtzis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.