Νέα Είδη Κοκκοειδών Εντόμων (Homoptera: Coccoidea) για την Ελληνική Πανίδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέα Είδη Κοκκοειδών Εντόμων (Homoptera: Coccoidea) για την Ελληνική Πανίδα (EL)
New Scale Insects (Homoptera: Coccoidea) in the Greek Entomofauna (EN)

Papadopoulos, N.
Kozar, F.
Paloukis, S.

Η γνώση της πανίδας των κοκκοειδών εντόμων της Ελλάδος είναι περιορισμένη. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια συλλογής και αναγνώρισης τέτοιων εντόμων κατά τη διετία 1990-91.  Κατά τη συλλογή αυτή συλλέχΟησαν 71 είδη, που ανήκουν σε οκτώ οικογένειες, συγκεκριμένα στις Ortheziidae, Margarodidac, Pseudococcidae, Eriococcidae, Kermesidae, Cerococcidae, Coccidae και Diaspididae. Τα 31 ήταν νέα για την ελληνική πανίδα. Καταγράφηκαν επίσης το επίπεδο προσβολής, τα φυτά ξενιστές, καθώς επίσης και φαινολογικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πανίδα των κοκκοειδών εντόμων στη χώρα μας χρειάζεται επιπλέον μελέτη. (EL)
Collection of scale insects in Greece in 1990 – 1991 provided 71 species. Among them, 31 species were new for the Greek fauna. The total number of known species is 143 in Greece. Host plant’s levels of infestation and phonological data are also presented. The results show that scale insect fauna of this country needs further intensive studies. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Greece (EN)
Fauna (EN)
Homoptcra (EN)
new records (EN)
Coccoidea (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1991-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 9 (1991); 63-68 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 9 (1991); 63-68 (EN)

Copyright (c) 2017 F. Kozar, S. Pakoukis, N. Papadopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.