Πρώτη Διαπίστωση στην Ελλάδα και Μερικές Παρατηρήσεις επί της Φαινολογίας του Aleurothrixus floccosus (Mask.) (Homoptera: Aleyrodidae)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτη Διαπίστωση στην Ελλάδα και Μερικές Παρατηρήσεις επί της Φαινολογίας του Aleurothrixus floccosus (Mask.) (Homoptera: Aleyrodidae) (EL)
First Record of Aleurothrixus floccosus (Mask.) (Homoptera: Aleyrodidae) in Greece and Some Observations οn its Phenology (EN)

Katsouannos, P.

To Aleurothrixus floccosus βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα επί εσπεριδοειδών σε διάφορες αστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, το Μάιο του 1991. Κατά τη διάρκεια του θέρους και του φθινοπώρου που ακολούθησαν, πάνω σε δείγματα φύλλων, βρέθηκαν όλες οι ατελείς μορφές του εντόμου. Ακμαία συνελήφθησαν πάνω σε κίτρινες παγίδες κόλλας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Δεκ., Ιαν.) στην πλειονότητα του ο πληθυσμός αποτελείτο από νύμφες τρίτου και τετάρτου σταδίου. Προς καταπολέμηση του Α. floccosus, εισήχθη από την Ισπανία περί τα τέλη του 1991 το παρασιτοειδές Cales noacki (Hymenoptera: Aphelinidae) που πολλαπλασιάσθηκε με επιτυχία στο εντομοτροφείο. (EL)
Aleurothrixus.floccosus was first found in Greece on citrus trees in several urban areas of East Attica, in May 1991. During the following summer and autumn, all preimaginal instars of the insect were found on sample leaves. Adults were captured on yellow sticky traps throughout this period, until mid-December. During the winter (Dec., Jan.) the majority of the population consisted of third and fourth pre-imaginal instars. For control of A. floccosus, the parasitoid Coles noacki (Hymenoptera: Aphelinidae) was imported into Greece from Spain in late 1991. The introduced populations were successfully multiplied in the insectary. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Aleurothrixus floccosus (EN)
Greece (EN)
Attica (EN)
phenology (EN)
Cales noacki (EN)
citrus (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1991-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 9 (1991); 69-72 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 9 (1991); 69-72 (EN)

Copyright (c) 2017 P. Katsouannos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.