Φαινολογία του Πληθυσμού των Ατελών Σταδίων της Ψύλλας της Αχλαδιάς (Cacopsylla pyri) στην Περιοχή της Μαγνησίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦαινολογία του Πληθυσμού των Ατελών Σταδίων της Ψύλλας της Αχλαδιάς (Cacopsylla pyri) στην Περιοχή της Μαγνησίας (EL)
Phenology of Population of Immature Stages of Pear Psylla, Cαcopsyllα pyri, in the Region of Magnesia (Greece) (EN)

Kapatos, E. T.
Stratopoulou, E. T.

Οι διακυμάνσεις και η σύνθεση του πληθυσμού της ψύλλας της αχλαδιάς Cacopsylla pyri (L.) μελετήθηκαν στην περιοχή της Μαγνησίας στη διάρκεια των ετών 1988-1991. Η φαινολογία του πληθυσμού των ατελών σταδίων της ψύλλας της αχλαδιάς στην περιοχή της Μαγνησίας ακολουθεί ένα βασικό πρότυπο, παρατηρούνται όμως διαφορές από χρόνο σε χρόνο. Η ψύλλα της αχλαδιάς στην περιοχή αυτή φαίνεται να έχει 5-6 γενιές το χρόνο. Η 1η γενιά αναπτύσσεται στο διάστημα Φλεβάρη-μέσα Απρίλη και είναι διακεκριμένη. Στο διάστημα μέσα Απρίλη-μέσα Αυγούστου παράγονται τρεις γενιές με βαθμό επικάλυψης που διαφέρει από χρόνο σε χρόνο, ενώ στο διάστημα  μέσα Αυγούστου-τέλη Νοεμβρίου παράγονται ακόμη 1-2 γενιές, δηλαδή ένα μέρος μόνο του πληθυσμού της 5ης γενιάς παράγει μια γενιά ακόμη. Η πυκνότητα του πληθυσμού είναι γενικά χαμηλή στη διάρκεια της 1ης γενιάς αλλά στο χρονικό διάστημα Μαΐου Ιουνίου είναι συνήθως πολύ υψηλή. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός πέφτει σε χαμηλά επίπεδα λόγω ισχυρής περιβαλλοντολογικής πίεσης αλλά ευνοϊκότερες συνθήκες το φθινόπωρο επιτρέπουν πάλι την άνοδο του. (EL)
The phenology of the population of immature stages of pear psylla, Cacopsylla pyri (L.), was studied in Greece (region of Magnesia), during the period 1988-1991 and it was found to follow a basic pattern. Pear psylla produces 5-6 gencrations per year. The first generation develops during the period February-middle April and it is quite discrets. Three overlapping generations are developed during the period front middle April until middle August but the amount of overlapping varies front year to year. Front middle August until the end of the season pear psylla produces 1-2 generations, i.e. only a part of the firth generation complotes the sixth one. Population density is generally low during the first generation but during May-June reaches verty high levels. During sommer, strong environmental pressure, supresses the population of pear psylla to low levels but it recovers again during September-October. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Composition of population of Cacopsylla pyri (EN)
Population fluctuations of Cacopsylla pyri (EN)
Phenology of Cacopsylla pyri (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1992-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 10 (1992); 11-17 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 10 (1992); 11-17 (EN)

Copyright (c) 2017 E. T. Stratopoulou, E.T. Capatos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.