Νέες Αναφορές Ακάρεων Phytoseiidae από την Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)

Νέες Αναφορές Ακάρεων Phytoseiidae από την Κύπρο (EL)
New Records of Phytoseiid Mites (Acarina: Phytoseiidae) from Cyprus (EN)

Amitai, S.

Επτά είδη ακάρεων Phytoseiidae καταγράφηκαν για πρώτη φορά σε διάφορα φυτά στην Κύπρο: Amblyseins barkeri (Hughes), Euseius scutalis (Athias-Henriot), Euseuis finlandicus (Oudemans), Typhlodromus leptodactylus Wainstein, Typhlodromus exhilaratus Ragusa, Typhlodromus phialatus Athias-Henriot, Typhlodromus carmonae Chant and Toshida-Shaul. (EL)
Seven species of Phytosciid mites are recorded for the first lime from varions plants in Cyprus: Amblyseius barkeri (Hughes), Euseius seutalis (Athias-Henriot), Euseius finlandicus (Oudemans), Typhlodromus leptodactylus Wainstein, Typhlodromus exhilaralus Ragusa, Tkyphlodromus phicitalus Athias-Henriot, Typhlodromus carmonae Chant and Toshida-Shaul. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Cyprus (EN)
predacious mites (EN)
Phytoseiidae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1992-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 10 (1992); 19-20 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 10 (1992); 19-20 (EN)

Copyright (c) 2017 S. Amitai (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.