Ηλεκτροφυσιολογίες αποκρίσεις της μΰγας του κερασιού Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae), σε φυσικές πτητικές ουσίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτροφυσιολογίες αποκρίσεις της μΰγας του κερασιού Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae), σε φυσικές πτητικές ουσίες (EL)
Elecroantennogram Responses of the Cherry Fruit Fly Rhαgoletis cerαsi (Diptera: Tephritidae) to Naturally Occurring Volatiles (EN)

Raptopoulos, D.
Koutsaftikis, A.
Haniotakis, G.
Douma, E.

Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτροφυσιολογικές παρατηρήσεις της μΰγας των κερασιών Rhagoletis cerasi (Linne) (Diptera: Tephritidae) για εβδομήντα-οκτώ ουσίες από τρεις κυρίες κλάσεις οργανικών ενώσεων (αλδεΰδες, κετόνες και μονοτερπε'νια) σε ηλεκτροαντενογράφο (ΗΑΓ). Δεν παρατηρήθηκε καμία διαορορά μεταξύ αρσενικώνκαι θηλυκών εντόμων στον βαθμό απόκρισης για τις ουσίες που δοκιμάστηκαν. Πιστοποιήθηκε ότι το με'γεθος απόκρισης των εντόμων στιςδιάφορες ουσίες εξαρτάται από το μέγεθος της αλυσίδας των μορίων, την ύπαρξη διπλών δεσμών και την ύπαρξη και θέση χαρακτηριστικών ομάδων. (EL)
EAG responses of the cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi (Linne) (Diptera: Tephritidae) were recorded in response to seventy-eight generally occurring plant volatiles and male cherry fruit fly volatiles. The test compounds are representatives of three major classes of organic compounds, aldehydes, ketones, and monoterpenes. No differences were observed in the degree of response between males and females, Carbon-chain length, unsaturation, and position of functional groups all have significant effect on the magnitude of EAG response. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

plant volatiles (EN)
Rhagoletis cerasi (EN)
cherry fruit fly (EN)
EAG (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1998-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 31-36 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 31-36 (EN)

Copyright (c) 2017 D. Raptopoulos, A. Koutsaftikis, G. Haniotakis, E. Douma (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.