Σύγκριση Διαφόρων Παγίδων και Ελκυστικών του Δάκου της Ελιάς, Bactrocera oleae, σε Πειράματα Υπαίθρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγκριση Διαφόρων Παγίδων και Ελκυστικών του Δάκου της Ελιάς, Bactrocera oleae, σε Πειράματα Υπαίθρου (EL)
Comparative Field Studies of Various Traps and Attractants for the Olive Fruit fly, Bαctrocerα oleαe (EN)

Haniotakis, G.E.
Liaropoulos, C.
Broumas, ΤΗ.

Στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής παγίδας για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae, με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης, τέσσερεις τΰποι παγίδων (ξύλινη, υφασμάτινη, χαρτοπλαστική και McPhail), επτά διαφορετικά χρώματα της χαρτοπλαστικής παγίδας, διάφορα τροφικά ελκυστικά, διάφοροι συνδυασμοί ελκυστικών, διάφορα σκευάσματα ελκυστικών (συνολικά δέκα διαφορετικές περιπτοίσεις) και δύο εντομοκτόνα (deltamethrin) και (b-cyfluthrin) που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση των εντόμων, δοκιμάστηκαν σε συγκριτικά πειράματα υπαίθρου. Σκοπός των πειραμάτων αυτών ήταν η επιλογή του πλέον αποτελεσματικού συνδυασμού για τη χρησιμοποίηση του στην πράξη. Από τααποτελέσματα μπορεί να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον.Οι χαρτοπλαστικές παγίδες (φάκελοι διαστάσεων 15X20 εκ., από φύλλο χαρτιού εξωτερικά και πλαστικού εσωτερικά, που περιέχουν 70 γραμμάρια δισανθρακικού αμμωνίου και είναι εμποτισμένοι με 15 mg δραστικής ουσίας ενός εντομοκτόνου) είναι περισσότερο αποτελεσματικές από τις ξύλινες (τεμάχια κόντρα-πλακέ των ίδιων διαστάσεων με τις χαρτοπλαστικές, εφοδιασμένα με το ίδιο ελκυστικό και εντομοκτόνο). Χαρτοπλαστικές παγίδες με κίτρινες ή πρασινο- κίτρινες αποχρώσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές από εκείνες λευκού χρώματος αλλά και περισσότερο βλαβερές για το οικοσύστημα. Χαρτοπλαστικές παγίδες που συνδυάζουν δισανθρακικό αμμώνιο και οξυχλωριούχο χαλκό είναι περισσότερο αποτελεσματικές από εκείνες που περιέχουν μόνο δισανθρακικό αμμώνιο. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υδρολυμένων πρωτεϊνών ως ελκυστικών, ο συνδυασμός δύο συγκεκριμένων υδρολυμάτων ήταν περισσότερο αποτελεσματικόςαπό ένα υδρόλυμα μόνο. Η αποτελεσματικότητα των υδρολυμάτων δεν είναι σταθερά ανώτερη από εκείνη του δισανθρακικού αμμωνίου, η χρήση του οποίου είναι ευκολότερη και οικονομικότερη. Η b-cyfluthrin είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στις παγίδες ως τοξική ουσία μεγάλης διάρκειας αντί της deltamethrin, στη μορφή που κυκλοφορεί σήμερα στο εμπόριο, η οποία διασπάταιαπό την υπεριώδη ακτινοβολία και σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι απωθητική για το δάκο της ελιάς. (EL)
In the framework of an ongoing effort for development of an effective trap for the control of the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera, Tephrifidae), by mass trapping, four trap types (wood, cloth, laminate, McPhail), seven different colors of laminate traps, different food attractants, attractant combinations or formulations (total of ten cases), and two insecticides (deltamethrin, b-cyfluthrin) used as killing agents on the traps, were compared under field conditions. The following conclusions may be drawn: Laminate traps (paper envelopes with a polyethylene lining inside, 15×20 cm in size, containing 70 g of ammonium bicarbonate salt and impregnated with 15 mg (a.i.) of an insecticide), were more effective than wood traps. Effectiveness of laminate traps can be enhanced by using an attracting color or in the case of the food attractant ammonium bicarbonate, by incorporating copper oxychloride. Combinations of two protein hydrolysates were more effective than one hydrolysate alone. Effectiveness of protein hydrolysates is not constantly higher than that of ammonium bicarbonate, the use of which is more economic and convenient. The insecticide b-cyfluthrin may be used on traps instead of deltamethrin, which is known to have a repellent effect on the olive fly, especially Linder high concentrations, and is unstable under natural UV light. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Bactrocera oleae (EN)
traps (EN)
control (EN)
olive fruit fly (EN)
attractants (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1998-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 71-79 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 71-79 (EN)

Copyright (c) 2017 G.E. Haniotakis, ΤΗ. Broumas, C. Liaropoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.