Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο (EL)

Ναντσόπουλος, Μαρίνος
Μόγιας, Αθανάσιος

Η παρούσα μελέτη διερευνά την ύπαρξη θεμάτων που σχετίζονται με την Κλιματική αλλαγή στα σχολικά εγχειρίδια της Μελέτης του Περιβάλλοντος στο Δημοτικό. Διασαφηνίζεται το φαινόμενο της Κλιματικής αλλαγής και περιγράφεται η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός τύπου Εκπαίδευσης για την Κλιματική αλλαγή. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου με εκ των προτέρων διαμορφωμένες κατηγορίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι το ζήτημα της Κλιματικής αλλαγής, που παρουσιάζεται τόσο κειμενογραφικά όσο και εικονογραφικά με λανθάνοντα κυρίως τρόπο, δεν κατέχει σημαντική θέση στα υπό διερεύνηση σχολικά εγχειρίδια, καθώς οι αναφορές είναι εξαιρετικά περιορισμένες και επιφανειακές. Τα σχετικά με την Κλιματική αλλαγή θέματα που καταγράφονται αφορούν κυρίως τη ρύπανση του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη σχέση του καιρού και του κλίματος με τον άνθρωπο και τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση περιεχομένου σχολικών εγχειριδίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (EL)
Peer-reviewed Article (EN)

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Κλιματική αλλαγή (EL)
Σχολικά εγχειρίδια (EL)
Ανάλυση περιεχομένου (EL)


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Ελληνική γλώσσα

2020-06-02


ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. (EL)

2585-3813
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2020): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 1-15 (EL)
Environmental Education for Sustainability; Vol. 2 No. 1 (2020): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 1-15 (EN)

Copyright (c) 2020 Environmental Education for Sustainability (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.