Βιβλιοπαρουσίαση "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ζητήματα Ταυτότητας"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2021 (EL)

Βιβλιοπαρουσίαση "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ζητήματα Ταυτότητας" (EL)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.

Βιβλιοπαρουσίαση (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Ελληνική γλώσσα

2021-06-10


ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. (EL)

2585-3813
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; Τόμ. 3 Αρ. 1 (2021): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 71 (EL)
Environmental Education for Sustainability; Vol. 3 No. 1 (2021): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 71 (EN)

Copyright (c) 2021 Environmental Education for Sustainability (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.