Διαλεκτικές σχέσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με επτανησιακή μουσική παραγωγή και εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Διαλεκτικές σχέσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με επτανησιακή μουσική παραγωγή και εκπαίδευση (EL)
Dialectical relations of Neohellenic Enlightenment with Ionian music production and education (EN)

Περιστέρης, Φίλιππος

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός αποτελεί μιας ιδιόμορφη αντανάκλαση της ομόλογης και πρωτότυπης ιδέας ενός ανθρώπου απαλλαγμένου από δεισιδαιμονίες, προκαταλήψεις και φόβους. Η εισαγωγή στον Ελλαδικό χώρο αυτών των ιδεών οφείλεται σε πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι συνήθως είχαν βιώσει εκ του σύνεγγυς το κλίμα και τις συνθήκες διαμόρφωσης των «Φώτων» στην Ευρώπη. Στην ελληνική του εκδοχή τα Επτάνησα βρέθηκαν σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ιστορίας της Ευρώπης ανάμεσα σε διαφορετικές τάσεις και εκδοχές αυτής της νέας ιδέας. Η περίοδος του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού συνδέεται στη μουσική με την περίοδο του Μπαρόκ καθώς και με την έναρξη της περιόδου που ονοματίστηκε «κλασική». Ο ελλαδικός χώρος στην πραγματικότητα ποτέ δεν συγχρονίστηκε με την πηγή αυτής της μουσικής, δηλαδή με τα κέντρα της Δυτικής Ευρώπης. Παρολαυτά, στα Επτάνησα, παρατηρείται μια σχεδόν άμεση μεταστοιχείωση των νέων μουσικών ιδεών με αποτέλεσμα το παραδοσιακό στοιχείο να ζυμωθεί με το νέο και οι προκύπτουσες ιδέες να γίνουν ζωντανές και δόκιμες κοιτίδες μετακένωσης αυτού του πρωτογενούς υλικού από τη Δυτική Ευρώπη.  (EL)
The French and European idea of Enlightenment inspired in a way the “Modern Greek Enlightenment” in a strange and peculiar reflection of the original idea of a man free from superstitions, prejudices and fears. The whole idea visited Greece due to spiritual people who have usually experienced this climate. In this “Greek version”, the Ionian Islands were found at this critical point in Europe's history among different trends and versions of the main idea. This period of European Enlightenment is connected to Baroque and then the Classical music. Greece has never actually synchronized with the source of this music, however, in the Ionian Islands, there is an almost immediate transmutation of new musical ideas in the music composition and education. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Νεοελληνικός Διαφωτισμός (EL)
Μουσική (EL)
Ιόνια Νησιά (EL)
Εκπαίδευση (EL)
French (EN)
Education (EN)
Music (EN)
Ionian Islands (EN)
European (EN)
Greek Enlightenment (EN)


Epistēmēs Metron Logos

Ελληνική γλώσσα

2018-12-05


National Documentation Centre (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; Αρ. 1 (2018); 13-23 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No. 1 (2018); 13-23 (EN)

Copyright (c) 2018 Φίλιππος Περιστέρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.