Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ταυτότητα & Εκδοτικό Σημείωμα (EN)

Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος

. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Epistēmēs Metron Logos

Αγγλική γλώσσα

2018-12-05


National Documentation Centre (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; Αρ. 1 (2018); 1-10 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No. 1 (2018); 1-10 (EN)

Copyright (c) 2018 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.