Ο ουδός (threshold) επιστήμης και αισθητικής. Το παράδειγμα της μουσικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ο ουδός (threshold) επιστήμης και αισθητικής. Το παράδειγμα της μουσικής (EL)
Ο ουδός (threshold) επιστήμης και αισθητικής. Το παράδειγμα της μουσικής (EN)

Περιστέρης, Φίλιππος

Στο πρώτο μέρος της διδακτορικής διατριβής “Οι τέχνες και οι συ-ζεύξεις τους στον 20ό αιώνα” η οποία υποστηρίχθηκε με επιτυχίαστις 21 Μαρτίου 2017 στο Ε.Μ.Π. (ΣΕΜΦΕ), αναπτύχθηκαν θέσειςστηριγμένες στα καθαρά μαθηματικά, τη φυσική και τη βιολογία με πα-ράδειγμα αιχμής τη μουσική θεωρία προκειμένου να φανεί η δυνατότηταελέγχου που μας παρέχει η επιστήμη στον εντοπισμό ενός μικρού χάρτηπαραμέτρων πριν εισέλθει κανείς στο αισθητικό πεδίο. Η ύπαρξη μιας δι-αχωριστικής γραμμής μεταξύ του επιστημονικού ελέγχου και αισθητικήςπροσέγγισης μετατοπίστηκε αρκετές φορές στην ιστορία ενώ τα τελευ-ταία χρόνια αμφισβητείται ακόμη και η ίδια της η ύπαρξη. Η παρούσα ερ-γασία αποτελεί μια επιτομή αυτής της έρευνας εμπλουτισμένη με ακόμαπερισσότερα στοιχεία. (EL)
Στο πρώτο μέρος της διδακτορικής διατριβής “Οι τέχνες και οι συ-ζεύξεις τους στον 20ό αιώνα” η οποία υποστηρίχθηκε με επιτυχίαστις 21 Μαρτίου 2017 στο Ε.Μ.Π. (ΣΕΜΦΕ), αναπτύχθηκαν θέσειςστηριγμένες στα καθαρά μαθηματικά, τη φυσική και τη βιολογία με πα-ράδειγμα αιχμής τη μουσική θεωρία προκειμένου να φανεί η δυνατότηταελέγχου που μας παρέχει η επιστήμη στον εντοπισμό ενός μικρού χάρτηπαραμέτρων πριν εισέλθει κανείς στο αισθητικό πεδίο. Η ύπαρξη μιας δι-αχωριστικής γραμμής μεταξύ του επιστημονικού ελέγχου και αισθητικήςπροσέγγισης μετατοπίστηκε αρκετές φορές στην ιστορία ενώ τα τελευ-ταία χρόνια αμφισβητείται ακόμη και η ίδια της η ύπαρξη. Η παρούσα ερ-γασία αποτελεί μια επιτομή αυτής της έρευνας εμπλουτισμένη με ακόμαπερισσότερα στοιχεία. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θεωρίες Τέχνης (EL)
Μουσική θεωρία (EL)
Μουσική (EL)
Μαθηματικά (EL)
Επιστήμη (EL)
Θεωρίες Τέχνης (EN)
Μουσική (EN)
Μαθηματικά (EN)
Μου- σική θεωρία (EN)
Επιστήμη (EN)


Epistēmēs Metron Logos

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2019-06-08


National Documentation Centre (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; Αρ. 2 (2019): Τεύχος 2 (Άνοιξη 2019); 89-109 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No. 2 (2019): Issue 2 (Spring 2019); 89-109 (EN)

Copyright (c) 2019 Φίλιππος Περιστέρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.