Ο «Εις κοιμηθέντας» λόγος του Θεοφίλου Κορυδαλλέως και η αριστοτελική περί ψυχής θεματική του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)
Αποθετήριο :
Ο Ερανιστής  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ο «Εις κοιμηθέντας» λόγος του Θεοφίλου Κορυδαλλέως και η αριστοτελική περί ψυχής θεματική του (EL)
Theophilos Korydalleus' Funeral Oration and its Aristotelian Thematic on the Soul (EN)

Τσιότρας, Βασίλειος Ι.

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά (EL)
Among the various writings of Theophilos Corydalleus, focusing on the Aristotelian interpretation and teaching practice at the major Academies of the Hellenic world under Ottoman rule, we find a unique work, a Funeral Oration. It was performed by Corydalleus himself in Constantinople in the decade of 1630-40 in honor of Poulcheria, a young woman who passed away in her youth. The departed came from an aristocratic family of the Phanariotic society, since her father, Michael Vlastos was a high-ranking officer of the Ecumenical Patriarchate. This discourse is preserved by five manuscripts and it is written in an elaborate demotic Greek language, enriched with a lot of ancient Greek wording and stylistic elements. The main goal of this paper is to study the manuscript tradition, the content and the sources (mainly Aristotelian and secondly patristic or biblical) and to produce a critical edition of the text. In this Oration, Corydalleus managed to simplify in a vivid and fluent language major Aristotelian doctrines concerning death, such as the separation of the soul from the body, the immortality of the soul, the meaning of fear, and the perception of time etc.VASILEIOS I. TSIOTRAS (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θεόφιλος Κορυδαλλεύς (EL)
λόγος «Εις κοιμηθέντας» (EL)
Αριστοτέλης (EL)
Μιχαήλ Βλαστός (EL)
Πουλχερία (EL)
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (EL)
περί ψυχής θεματική (EL)
μέγας εκκλησιάρχης (EL)
Φαναριώτες (EL)
Poulcheria (EN)
Michael Vlastos (EN)
thematic On the Soul (EN)
Theophilos Corydalleus (EN)
Funeral Oration (EN)
Ecumenical Patriarchate (EN)
Phanariotic society (EN)
megas ecclesiarches (EN)
Aristoteles (EN)


Ο Ερανιστής

Αγγλική γλώσσα

2019-09-30


Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού / Greek Society for Eighteenth-Century Studies (EN)

2241-164X
0425-1660
Ο Ερανιστής; Τόμ. 29 (2016); 5-45 (EL)
The Gleaner; Vol. 29 (2016); 5-45 (EN)
Le Glaneur; Vol. 29 (2016); 5-45 (FR)

Copyright (c) 2019 Βασίλειος Ι. Τσιότρας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.