Αρμογή σπαραγμάτων. Νεότερα για τη βιβλιοθήκη Νικολάου και Κωνσταντίνου Καρατζά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)
Αποθετήριο :
Ο Ερανιστής  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Αρμογή σπαραγμάτων. Νεότερα για τη βιβλιοθήκη Νικολάου και Κωνσταντίνου Καρατζά (EL)
Piecing Fragments Together: Recent Evidence about Nikolaos and Konstantinos Karatzas’ Library (EN)

Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ.

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
In the General State Archives, in Athens, specifically in the “Giannis Vlachogiannis” archive collection, there is a file containing seventeen fragments, that are one-sheet, two-sheet, four-sheet and, one among them, five-sheet. Vlachogiannis does not mention anything about their origin; in order to describe, however, the contents of this file, he wrote: “Χειρογράφων αποσπάσματα (βιογραφικά λογίων και κληρικών)” (excerpts from manuscripts (biographical information of scholars and clergymen)). This study aimed initially at tracing the philological identity and origin of these fragments.The identification of two scribes, who have written the majority of the fragments (fifteen out of seventeen), has given the first clue: Nikolaos Karatzas, a scholar, collector and manuscript scribe all together, owner of one of the biggest libraries in Constantinople in the 18th century, has written eleven texts; in the remaining four, we recognize the handwriting of his son and inheritor of his library, Konstantinos Karatzas. The second piece of information arose from the discovery of the fact that the fragments are not actually fifteen, as textual evidence demonstrated their coherence of content: in fact they form six sections.But are they indeed excerpts, fragments from “manuscripts”, as Vlachogiannis had assumed?Evidence from various sources brought forward in this study demonstrate the fact that the fragments were fascicules incorporated into printed books that once belonged to Karatzas' library, probably until the beginning of the second decade of the 19th century.The printed books in question are the following: Meletios Pegas, Ὑπὲρ τῆς χριστιανῶν εὐσεβείας πρὸς Ἰουδαίους ἀπολογία, Léopol 1593.Gregorios Palamas, Λόγοι ἀποδεικτικοὶ… [London 1626-1626].Ioannes Karyophylles, Ἐγχειρίδιον περί τινων ἀποριῶν…, Monastery of Synagovou 1697.Johann Michael Lange, Philologiae Barbaro-Græcæ, Noribergae 1707-1708.Ioannes Komnenos, Προσκυνητάριον τοῦ ἁγίου Ὄρους…, Venice 1745.Gabriel Severos, Συνταγμάτιον περὶ… μυστηρίων, Venice 1791. How were these fragments found in Athens, although they originated from printed books located in Constantinople? The answer to this plausible question is that they followed a labyrinthine path: the books that included them were bought by Lord Guilford and were donated to the Ionian Academy, the School he had established in 1824 on Corfu. After Guilford's death, when the books of his library were to be given back to the heirs of the donor, the librarian on Corfu, who was claiming his unpaid salaries, detached the fragments. They remained in the hands of A. Papadopoulos-Vretos and when his archive was sold to the General State Archives in 1920, Vlachogiannis put them aside in order to study them. It should be noted that most of the printed books from which the fragments were detached were bought by the British Museum in an auction, and are today located in the British Library.DIMITRIS G. APOSTOLOPOULOS (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός (EL)
Κωνσταντίνος Καρατζάς (EL)
Συλλογή Βλαχογιάννη (EL)
Frederic North κόμης Guilford (EL)
Γενικά Αρχεία του Κράτους (EL)
Ιόνιος Ακαδημία (EL)
Νικόλαος Καρατζάς (EL)
Ιonian Academy (EN)
Frederic North earl of Guilford (EN)
Vlachogiannis' archive collection (EN)
Konstantinos Karatzas (EN)
General State Archives of Greece (EN)
Andreas Papadopoulos-Vretos (EN)
Nikolaos Karatzas (EN)


Ο Ερανιστής

Αγγλική γλώσσα

2019-09-30


Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού / Greek Society for Eighteenth-Century Studies (EN)

2241-164X
0425-1660
Ο Ερανιστής; Τόμ. 29 (2016); 89-132 (EL)
The Gleaner; Vol. 29 (2016); 89-132 (EN)
Le Glaneur; Vol. 29 (2016); 89-132 (FR)

Copyright (c) 2019 Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.