Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΑΔΥΝΑΤΩΝ»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΑΔΥΝΑΤΩΝ» (EN)

ΤΖΙΒΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΡΥΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ

La chiesa di San Lazzaro sorgeva nel borgo di San Rocco della città diCorfù. Essa viene citata nei documenti sin dall' anno 1469. Dopo il 1577 lachiesa appare congiunta von quella di San Nicolò degli Albanesi.Come si deduce da documenti tratti dall' Archivio Storico di Corfù questachiesa apparteneva alla Comunità di Corfù e, almeno fino Γ anno 1551, venivaamministrata dai Sindici annuali della città, mentre dal 1568 in poi nella suaamministrazione appare immischiata una confraternita composta di parrocchiani.Vicino alla chiesa era stabilita una comunità di "infermi" (αδύνατοι), cioèdi malati di lebbra, i quali abitavano nelle celle circostanti. La comunità,organizzata secondo il modello monastico, seguiva gli ordini di un' abbate concarica vitalizia, il quale gestiva anche le rendite della chiesa. Nella comunitàvenivano ammesse persone affette da lebbra senza nessuna distinzione di sesso,provenienza, titolo ο condizione di famiglia. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

1996-06-01


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 2 (1996); 83-109 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 2 (1996); 83-109 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.