ΤΟ ΚΟΝΣΟΥΛΑΤΟΝ ΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (1548-1549)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)

ΤΟ ΚΟΝΣΟΥΛΑΤΟΝ ΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (1548-1549) (EN)

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ.

Verso la metà del XVI secolo si registra nel mare Ionio un traffico regolare dinavi appartenenti a mercanti sudditi ottomani dalle isole dell'Arcipelago,soprattutto da Patmos, da Rodi, da Mitilene e da Constaninopoli.Dal 1548 al 1549 approdano al porto di Corfù diversi mercantili di Mitilene; iloro proprietari (patroni), cristiani e musulmani, si recano all'ufficio del notaioAntonios Metaxas per confermare Γ elezione del corcirese Iacovos Spezieris,mercante e uomo esperto di mare, alla carica di console di Mitilenesi a Corfù. Ilconsole doveva facilitare i loro rapporti e le trattative d' affari con gli altri mercantie risolvere gli eventuali problemi creati dalle autorità locali.L'istituzione di console di mercanti greci sudditi ottomani ha le sue radiciall'istituzione analoga medievale e l'elezione a console di Spezieris è la primatestimonianza di una carica che funzionò per circa 250 anni al servizio delcommercio verso Ovest (specialmente verso Venezia). I consoli rappresentanoesercenti collettivi del commercio greco-ottomano, come nazioni mercantilisottomesse al Gran Signore, corporazioni di mercanti e patroni di navi di variaprowenienza (consolato di Candia, 1629), ed anche la totalità dei mercanti grecidell' Impero Ottomano (consolato di Zante, da 1671). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

2000-05-01


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 4 (2000); 22-45 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 4 (2000); 22-45 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.